Jdi na obsah Jdi na menu
 


České národní pověsti a kroniky IV

3. 7. 2021

České národní pověsti a kroniky IV

Památky staročeské poesie

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Ohlas RKZ byl obdivuhodně mocný.  Rukopisy oživily  svět starých  pověsti, doplnily jej novými postavami a ději.  Zejména však působily strhující básnickou silou. Nepodávaly  historicky přesvědčivý doklad o staré době, ale velmi  poutavý obraz, vidiny a sny o životě předků. A kulturní veřejnost 19. století se jimi  nutně inspirovala. S odstupem  času  vidíme, že  šlo vlastně  o jistý anachronismus.  Romantismus, který vyzařoval z RKZ,  byl  cizí dávným věkům,  ale  mocně  ovládal  hledání smyslu a krásy života  právě v 19. století.

RKZ byly všeobecně uznávány  a obhajovány  jako  pravá památka našeho  nejstaršího písemnictví  (až na  ojedinělou skepsi  Dobrovského)  do roku 1847.

 

Staly se   živou a  všeobecnou kulturně historickou  inspirací. Ne pro svou  údajnou starobylost a památeční hodnotu,  ale  jako  romantické básně s národně vlasteneckým nábojem souzněly RKZ  s duchem doby, vyjadřovaly jeho potřeby a zájmy, ztělesňovaly jeho touhy a sny. V zjitřené době národně obrozenských zápasů o udržení českého jazyka byla představa o naší někdejší kulturní vyspělosti  mocným zdrojem povzbuzení a síly. Svým způsobem zprostředkovaly RKZ  své době  náš národní mýtus. Ale byl by omyl domnívat se, že ho vytvořily. Pouze přispěly k jeho dobovému  probuzení a  mnohostrannému prožití.

 

Po roce 1847, kdy k nám dorazily z ciziny  pochybnosti o pravosti RKZ (byly přeloženy do více než 10 jazyků), zvedly se u nás „ rukopisné boje .“ V několika  víceletých fázích střetaly se vědecké odmítavé kritiky s vědeckými obhajobami. Hlavní důvody proti pravosti byly jazykové, jazykovědné, historické, literárně historické a sociologické. Vesměs  odborně velmi náročné a laikům nepřístupné. Za vyvrcholení bojů  se pokládají  shrnující závěry v Časopise Atheneum, redigovaném T.G. Masarykem. Bylo to roku 1888.

Kritičtí vědci  se shodli v názoru, že RKZ jsou zřejmě palimsesty. To znamená, že na starých původních pergamenech, starým písmem, leč novou rukou byly napsány staré české příběhy, zpěvy hrdinské i písně milostné. Inspirovaly ani ne tak svým obsahem, jako svým výrazem. Nesly romantické poselství, které nebylo vlastní době, kterou měly reprezentovat, ale době, v které se objevily. Pro úplnost nelze zatajit, že RKZ mají stále své obhájce. Sdružují se  ve společnosti  nazvané Česká společnost rukopisná. Vydala v Praze r. 2017 spis o 152 stranách, „RKZ – dodnes nepoznané.“ Na základě současné techniky zobrazovací se tu mimo jiné  dokazuje, že nejde  o palimpsesty. A s hrdostí se hlásí, že RK má 70 vydání, RZ 40.  A že jde většinou o vydání polyglotní, mnohajazyková.

 

Bez ohledu na pravost či nepravost stojí před námi RKZ jako  nezanedbatelný zdroj inspirace našich umělců 19. století. Současní „přepisovači dějin“ umělce znevažují a degradují, jako by se svou tvorbou sami podíleli na zhotovování  historických padělků, podvrhů a fals. Je to ovšem jen  záminka, která  slouží k ochuzení  našich  kulturních  dějin o  velikány 19. století.

Zamysleme se nad tím.

 

Josef Mánes (1820 – 1871). Mimořádně talentovaný umělec, uznávaný zakladatel novodobého českého malířství.  Se srdcem vlastence a básníka obrazem vyjadřoval potřeby národa a doby, miloval českou krajinu a lid, historii i dávnověk. Osobním darem a  velikostí své tvorby se stal příkladem pro své  následovníky.  Zanechal cenný  a mnohostranný malířský odkaz. Je velmi nespravedlivé představovat jej jen jako malíře RKZ,  nedbat, že jeho setkání s RKZ  bylo  pouhou  epizodou a  že je nelze na pouhý inspirativní podnět redukovat.

 

Josef Mánes se s RKZ poprvé setkal jako student Akademie. Ve školním roce 1843-44 uložil prof. Ruben svým žákům ilustrovat RK. Z Mánesových studií se dochovala kresba k skladbě „Veliké pobití“(Záboj a Slavoj).

 

V 50. letech vyzval Josefa  Mánesa nakladatel Bellmann, aby ilustroval RKZ, které chtěl vydat. Mánes na  zadání pilně pracoval. Studoval historii doby bronzové a vytvořil motivy pravěkého ornamentu, šatu, zbroje, všechno, co charakterizovalo hrdinu té doby. A  jako symbol dávného hrdiny  převzal  Mánesovo zobrazení i M. Aleš a J.V. Myslbek i jiní výtvarníci. Známe Mánesův  titulní list RKZ, jejichž 1. sešit vyšel r.1861. Pozoruhodné ornamenty, půvabná dívka s varytem (údajně starý slovanský hudební strunný nástroj) a chrabrý bojovník s rozmáchlým gestem. Pak následují obrazy Záboje a Slavoje.10 dřevorytů. Ale ostatní studie zůstaly  v malířově pozůstalosti ve stavu různé rozpracovanosti. Z vydávání RKZ pro nedostatek odběratelů u Bellmanna sešlo. Ale nesešlo z nezapomenutelné  Mánesovy tvorby, z níž připomeneme aspoň historické obrazy, portréty a podobizny, život na panském sídle nového rokoka, život venkovského lidu v hanáckých i jiných krojích, sokolské prapory,  krásu české krajiny. Svět silného prožitku půvabu, krásy a  velikosti.

Miroslav Tyrš napsal:“ Dali jsme  Mánesovi  téměř zahynout, když žil, nedejme aspoň zahynout dědictví, které nám nevděčníkům zůstavil.“ A Mikoláš Aleš prohlásil:“ Jdu jednoduše cestou Mánesovou.“