Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čeká nás po době kovidové epidemie chudoby a bídy? Nikoliv! Reparace jsou řešením

17. 3. 2021

Čeká nás po době kovidové epidemie chudoby a bídy? Nikoliv! Reparace jsou řešením

 

Chudoba v Česku

Téměř desetina obyvatel Česka žije pod hranicí příjmové chudoby. Desítky tisíc Čechů žijí bez domova, dalších víc než sto tisíc žije na ubytovnách či jim hrozí ztráta bydlení. Sto tisíc Čechů se potápí ve spirále zadlužení a proti stovkám tisíc je vedena exekuce. Tito lidé se nezřídka rozhodují, zda zaplatí jídlo, nebo školní výlet dětí. Další statisíce lidí se pohybují na hraně, stačí jeden nečekaný výdaj a následuje pád. Seriál iDNES.cz Chudoba v Česku zavede čtenáře do světa, který často nechceme vidět. Přesto je všude kolem nás a ocitnout se v něm je až příliš snadné.

iDnes.cz

 

Údaje o dalším růstu chudoby, v důsledku covid-19 a opatřeních vlády, zatím nemáme. Pokud sociálně hrozivá současná situace bude dále trvat, můžeme počítat, že procento chudých vzroste až o několik procent. Oddlužit náš stát a zajistit masivní investice do ekonomiky a do sociální oblasti mohou pouze reparace, které od Německa vymůžeme. Máme na ně podle mezinárodního práva nárok. Nedávno jsme petici o reparacích doručili premiéru A. Babišovi a další petici pak Petičnímu výboru Evropského parlamentu. Podpořte nás v zájmu prospěchu republiky a jejích občanů. Šiřte tuto informaci, prosíme. Společně náš cíl můžeme dosáhnout.

 

Vzhledem k uvedenému žádáme příslušné orgány ČR, především vládu ČR a ministerstva, aby vždy, kdy budou činit další kroky v procesu léčby epidemie Covid, jež se dotknou občanů, předkládaly Parlamentu ČR i veřejnosti finanční zprávy o tom, jaké náklady si nová opatření vyžádají a z jakých prostředků budou hrazena.

 

Je nemyslitelné, aby v důsledku léčebných procesů a nákladů na ně, byla naše společnost uvržena do „epidemie bídy a hladu“, hluboké zadluženosti státu, kdy chudoba v republice by vzrostla až ke dvojnásobku předkrizového období.

 

Na tuto možnost  upozorňujeme v petici „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum, adresované 17. prosince 2020 panu Ing. A. Babišovi, předsedovi vlády. V ní navrhujeme vládě ČR, aby naléhavě požádala Německo o zaplacení reparací, které nám dluhuje. Jde podle předběžných výpočtů o více než 5 bilionů korun. Bude-li vláda statečná, znovu zdůrazňujeme, můžeme tak oddlužit stát a stamiliardy můžeme investovat do sociálně ekonomického rozvoje.

 

Vážení spoluobčané ČR, sjednoťme se v tomto zápasu. Vláda se domnívá, uvádí pro to nepřesvědčivé  argumenty, že reparace od Německa nezískáme. Jako hlavní důvod uvádí Česko-německou deklaraci (ČND), v níž jsme se údajně zavázali nezatěžovat česko-německé vztahy minulostí. Že do toho nezatěžování minulostí patří i reparace, v době, kdy byl projednáván návrh ČND, pokud je nám známo, nepadlo ani slůvko. Pokud by vláda zveřejnila, že takto chce vykládat ustanovení deklarace, můžeme říci téměř s jistotouříci, že deklaraci by parlament ČR neschválil. Současný extenzivní výklad deklarace je i proto nepřijatelný. K tomu lze dále konstatovat, zjednodušeně řečeno, že Německo, kroky, projevy řady svých politiků a ústavních činitelů,  ČND dlouhá léta hrubě porušuje, v důsledku čehož de facto i de iure jí zneplatňuje. Toto stanovisko zastáváme. Naše ústavní orgány na protičeské útoky nereagují. Nadto ČND je v rozporu, jak jsme přesvědčeni, i s Pařížskou reparační smlouvou (PRS), podepsanou 18 signatáři, včetně Československé republiky. V ustanoveních, v nichž dochází k rozporu mezi PRS a ČND, je ČND neplatná od samého počátku. Pokud vláda nemůže nebo nechce prosazovat na Německu zaplacení reparací, máme, každý z nás, v rukou jeden působivý demokratický prostředek, hlasovací lístek. Při volbách jej užijme! Volme jen ty strany a hnutí, které se vyslovují pro reparace.

 

Vzhledem k uvedenému stanovisku vlády, jsme poslali 27.2.2021 další petici, a to Petičnímu výboru Evropského parlamentu „Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, Evropské unie proti dekretům prezidenta republiky“, v níž se dožadujeme, aby Německo nám  zaplatilo reparace.

 

K dokreslení situace uvádíme, že Řecko a Polsko požadují na Německu rovněž reparace. Německo, přestože se prohlašuje za právní stát, odmítá zaplatit reparační dluhy s tím, že vše bylo již vyrovnané. Co však ČR brání spojit se v tomto úsilí s uvedenými státy? Pokud nepomohou diplomatické kroky, jsou zde ještě mezinárodní soudy a další možnosti, které za současné situace nepovažujeme za vhodné uvádět. Mají svůj čas. Ten ještě nenastal.

 

Do té doby, vážení spoluobčané, podpořte naši petici podpisy jejích petičních archů, souhlasnými vyjádřeními, dopisy, pište, prosíme, též dopisy na vládu, parlament ČR, pište je svým poslancům, vytvářejte samostatné skupinky, zapojte je do procesu získání reparací od Německa. Děkujeme za vše, co učiníte.

 

Spontánní občanské hnutí,  je významným demokratickým prostředkem, který může, pokud bude silné, ovlivnit naše ústavní orgány ke krokům, jež nás dovedou k reparacím od Německa. Nezapomeňme, že my všichni, jsme lidem, o němž říká Ústava ČR, že „je zdrojem veškeré státní moci.“

 

Dr. O. Tuleškov

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář