Jdi na obsah Jdi na menu
 


Časová osa genocidy populace planety Země

6. 7. 2021

Časová osa genocidy populace planety Země

6. 7. 2021 Janinna  

 

Od poloviny 20. století pod sloganem „přelidněné krize“ prochází svět globální propagandistickou kampaní, jejímž cílem je radikálně snížit plodnost a snížit počet obyvatel. Ve většině vyspělých zemí již plodnost výrazně klesla pod úroveň průměrné reprodukce populace a počet starších lidí se rovná počtu dětí nebo dokonce ho překračuje. Manželství stále více končí rozvodem a je nahrazeno soužitím.  Mimomanželské svazky, homosexualita a transgender jevy získaly prioritní postavení. Depopulace, nikoliv „přelidnění“, se stala novou realitou světa.

 

• 1954 – Hugh Moore Foundation vydává široce distribuovaný pamflet „Bomba (Výbuch) populace“, který prohlašuje naléhavou potřebu kontroly porodnosti a potřeby antikoncepce.

 

• 1959 – Ministerstvo zahraničí USA uvádí, že rychlý populační růst ohrožuje mezinárodní stabilitu.

 

• 1967 – Demograf Kingsley Davis, spolu se sterilizací a potraty, nabízí „změnu sexuální morálky“ a podporu „nepřirozených forem pohlavního styku“.

 

• 1969 – Manželka Davise, socioložka Judith Blake, navrhuje zrušit dávky při narození dítěte a odstranit veškeré sankce proti homosexualitě.

 

Preston Cloud z Národní akademie věd doporučuje, aby vláda legalizovala potraty a homosexuální odbory.

 

V memorandu Mezinárodní federace plánovaného rodičovství je „podpora růstu homosexuality“ uvedena jako jedna z metod snižování porodnosti.

 

O 3 měsíce později vypuknou nepokoje Stonewallu – Stonewallské nepokoje (známé taky jako  Stonewallské povstání nebo Stonewallská vzpoura byly sérií spontánních, násilných demonstrací členů gay (LGBT) komunity proti policejní razii, která se uskutečnila v brzkých ranních hodinách 28. června 1969 v Stonewall Inn v sousedství Greenwich Village v Manhattanu, New York. Pouliční bitvy trvaly několik dní, do bojů se zapojilo přes 2000 protestujících. Jednalo se o první americké (a zřejmě i světové) vystoupení gayů a leseb v boji za jejich požadavky a je obecně uznáváno jako nejdůležitější událost, která vedla k hnutí osvobození gayů a modernímu boji za práva LGBT ve Spojených státech – wiki) a začíná tlak na Americkou psychiatrickou asociaci, která skončí depatalogizací homosexuality.

 

Americký prezident Nixon nazývá růst populace „jedním z nejzávažnějších problémů osudu lidstva“ a vyzývá k naléhavé akci.

 

• 1970 – Frank Noutstein, autor konceptu demografického přechodu, když hovořil na Národní vojenské univerzitě před vyššími důstojníky, poznamenal, že „homosexualita je chráněna na základě toho, že pomáhá snižovat růst populace.“

 

• 1974 – Zpráva Rady bezpečnosti státu „NSSM-200“ podává zprávu o naléhavé potřebě globálního poklesu plodnosti a navrhuje „zaměřit se na vzdělávání a indoktrinaci [sic] mladší generace, pokud jde o vhodnost menší rodiny“.

 

Na konferenci OSN v Bukurešti se všechny země kromě Vatikánu zavázaly snížit plodnost.

 

• 1975 – Na základě rozhodnutí prezidenta Forda se „NSSM-200“ stává průvodcem akcí v oblasti americké zahraniční politiky.

 

• 1990 – Vyloučení homosexuality z MKN WHO a zahájení informační kampaně za účelem normalizace homosexuality.

 

• 2011 – Obamova vláda prohlašuje „boj za práva sexuálních menšin“ za prioritu zahraniční politiky USA

 

• 2015 – Legalizace manželství osob stejného pohlaví ve Spojených státech.

 

• 2019 – Společnost, která „laškuje“ s myšlenkou upustit od rození dětí pod záminkou znečištění životního prostředí. V čele s mentálně nezdravou dívkou Gretou Thunbergovou a jejích následovníků.

 

• 20XX – Legalizace kanibalismu a eutanazie, spolu s finanční krizí a nekontrolovatelnou homosexualizací / transsexualizací lidí, vedla k prudkému snížení světové populace (mnoho jich bylo snědeno; jiní se obávali tohoto osudu a spáchali eutanázii).

 

Důsledky homosexuálního životního stylu a šíření nepřirozených sexuálních vztahů mezi heterosexuální menšinou způsobily, že zbývající lidé jsou geneticky degenerovaní, zatíženi duševními a fyzickými nemocemi.

 

…… Záleží jen na nás, zda k této predikci dojde.

Pro zájemce podrobně – Depopulační technologie:

 

Zakladatelem myšlenky snížení porodnosti ve světě byl Thomas Malthus, který ji vyjádřil ve své práci z roku 1798 „Esej o principu populace“. Podle doktríny Malthuse populace roste geometrickou řadou a prostředky na obživu – ne, takže dříve či později nebudou mít lidé dostatek jídla, a podle ředitele Světové banky…ani vody [1]  Podle Malthuse, čím menší populace, tím vyšší životní úroveň.

 

Malthusianské nápady byly pozvednuty feministkou Margaret Sangerovou (Sanger), která je velkoryse kořenila eugenikou, v roce 1921 vytvořila „Ligu pro kontrolu porodnosti“, jejímž úkolem bylo uzákonit potraty a „vytrhat plevele lidstva“ – „podřadné, mentálně retardované a geneticky retardované“.

 

Mezi poslední patřili černoši, Slované, Židé, Italové – celkem 70% světové populace.

 

„Nejamorálnější praxí naší doby je povzbuzovat vytváření velkých rodin, které poškozují nejen členy těchto rodin, ale celou společnost. Nejsoucitnější věc, kterou může velká rodina udělat s jedním z jejich dětí, je zabít ho,“  napsala Sanger  [2] .

 

Brzy, pod záštitou grantů na vědecké aktivity, Liga začíná získávat sponzorství od Rockefellera, Forda a Mallona.  V časopise League z roku 1932 v článku nazvaném Mírový plán Sangerová uvedla, že v zájmu míru na Zemi by měl být „podřadný lidský materiál“ podroben nucené sterilizaci a segregaci tím, že bude umístěn do koncentračních táborů.

 

„Kdybychom soustředili tuto obrovskou část naší populace spíše ze zdravotních důvodů než za trest, můžeme s jistotou říci, že patnáct nebo dvacet milionů naší populace se stane obránci-válečníky, kteří chrání nenarozené děti před jejich vlastními vadami … Poté bude proveden pokus o zpomalení růstu populace v souladu s tempem přizpůsobit rostoucí počet sociálním a ekonomickým podmínkám.“  [3]

 

Ve stejném časopise vyšla stať Ernsta Rydina, člena nacistické strany, který v Lize pracoval jako konzultant a následně své myšlenky uplatnil v demografických programech Třetí říše, jako je „Genetická sterilizace“ a „Rasová hygiena“.

 

V roce 1942, za války s Hitlerem, Sangerová, aby se předešlo nepohodlným asociacím, přejmenoval „Ligu kontroly porodnosti“ na „Plánovanou rodičovskou asociaci“, která se poté promění v Mezinárodní federaci –  IPPF , která obdržela následně status charitativní organizace, což jí umožnilo přijímat dary bez placení daní.

 

Sangerová si užívala podpory takových celebrit jako Julian Huxley, Albert Einstein, indický premiér Nehru, japonský císař Hirohito, Henry Ford, prezidenti Truman, Eisenhower a mnoho dalších  [4] .

 

Neo-malthusovská politika, kterou podporuje, získává celosvětový rozsah.

 

V roce 1954 vydala nadace Hugh Moore Foundation široce distribuovanou brožuru Výbuch populace, která nafoukla hrozbu vysokého růstu populace v rozvojových zemích a hovořila o naléhavé potřebě snížit plodnost. V roce 1958 začala OSN financovat programy IPPF v zemích třetího světa a brzy se k ní připojila Světová banka. V roce 1959 vydalo americké ministerstvo zahraničí zprávu o globálních populačních trendech, která dospěla k závěru, že rychlý růst ohrožuje mezinárodní stabilitu.

 

O několik let později se akce Neo-Malthusianů rozšířily do samotné Ameriky:

Kongres USA přidělil prvních 50 milionů dolarů na „plánování rodiny“ v zemi a zvýšil daně rodinám se dvěma nebo více dětmi, zatímco svobodní a bezdětné měli daňové úlevy.

 

V roce 1964 Spojené státy založily „Sexuální a vzdělávací radu“ (SIECUS).

 

Její výkonná ředitelka Mary Calderon byla úzce spjata s IPPF a podporovala myšlenky humanisty Rudolfa Dreikurse, mezi nimiž byly:

• sloučení nebo obrácení pohlaví a genderových rolí;

• osvobození??? dětí z jejich rodin;

• zrušení rodiny, jak ji známe. [ 7 ]

 

Kingsley Davis , jedena z ústředních postav ve vývoji snižování porodnosti, kritizoval „plánovače“ pro odmítnutí takových „dobrovolných“ regulativních opatření, jako je podpora sterilizace, potrat  a „nepřirozené formy pohlavního styku“. Kromě toho trval na tom, že bez změny sociální struktury a ekonomiky nelze dosáhnout cíleného snížení porodnosti.

 

„Otázky sterilizace a nepřirozených forem pohlavního styku se obvykle potýkají s tichem nebo nesouhlasem, ačkoli nikdo nepochybuje o účinnosti těchto opatření při prevenci početí … Hlavní změnou nezbytnou k ovlivnění motivace mít děti, by měly být změny ve struktuře rodiny, postavení žen a sexuální morálce … Ekonomický systém do značné míry určuje, kdo bude pracovat, co se dá koupit, kolik bude stát výchova dětí, kolik může člověk utratit.

 

Školy definují rodinné role a zájmy související s volbou povolání a volnočasových aktivit. Podle potřeby mohou nově definovat sexuální role, rozvíjet zájmy, které sahají mimo domov, a vštípit realistické (na rozdíl od moralistických) znalosti o manželství, sexuálním chování a problémech s populací. Z tohoto pohledu je zřejmé, že zdrojem populační politiky by měla být ministerstva hospodářství a školství, nikoli ministerstva zdravotnictví.. [ 8 ]

 

Davisova manželka, socioložka Judith Blakeová, navrhla zrušení úlev daní a příspěvků na bydlení, které podporují plodnost a zrušit právní a sociální sankce proti homosexualitě [ 9 ] .

 

Návrhy tohoto slušného rodinného páru nebyly ponechány bez povšimnutí a v roce 1969 místopředseda IPPF Frederick Jaffe vydal memorandum popisující metody kontroly porodnosti, které zahrnovaly potrat, sterilizaci, antikoncepci bez lékařského předpisu, nutit ženy chodit do práce, snižovat placenou mateřskou dovolenou a dávky pro děti a podpora růstu homosexuality.

 

Jaffe dává pokyn předsedovi organizace Rockefeller Population Council, behaviorálnímu vědci Bernardovi Berelsonovi, aby provedl výzkum dopadu sociálních, bytových a ekonomických faktorů na porod a vybral ty nejvhodnější.

 

Krátký výpis z memoranda:

 

„Plná zaměstnanost obyvatelstva je doprovázena inflací, a proto by měla být podle potřeby povolena relativně vysoká míra nezaměstnanosti. Přesto byla prokázána souvislost mezi zaměstnaností žen a nízkou plodností, v souvislosti s tím je nutné stanovit, jaká úroveň inflace může nebo musí být ohrožením k dosažení nižší porodnosti.

 

Je nutné změnit obrázek ideální rodiny, obraz tří nebo více dětí, který vede k nepřijatelné míře růstu populace. Aby se zabránilo donucovací populační politice, je nutné vytvořit společnost, v níž bude efektivní dobrovolná antikoncepce.

 

Většina opatření navrhovaných jako alternativy k plánovanému rodičovství nepochybně nebude mít stejný dopad na různé segmenty populace. Připojená tabulka se pokouší poskytnout počáteční třídění hlavních diskutovaných opatření v závislosti na jejich univerzálnosti nebo selektivitě. Je zřejmé, že ekonomické metody vlivu nebudou mít stejný dopad na chování rodin bohaté a střední třídy a nízkopříjmové populace. Výzkum ukáže, jaké metody potřebujeme a jak brzy.“  [ 10 ]

 

Ve stejném roce prezident Nixon hovořil před Kongresem a označil  populační růst za jeden z nejzávažnějších problémů osudu lidstva. Navrhl rozšíření služeb „plánování rodiny“ ve Spojených státech a vytvoření komise ke studiu dopadu populačního růstu na blaho národa [ 11 ] .

 

Po dvou letech výzkumu předseda Komise John D. Rockefeller-třetí, řekl prezidentovi, že další populační růst není praktický:

 

„Po dvou letech soustředěného úsilí jsme dospěli k závěru, že v dlouhodobém horizontu nebudou z dalšího nárůstu populace národa dosahovány žádné významné výhody a postupná stabilizace naší populace dobrovolnými metodami významně přispěje ke schopnosti národa vyřešit jeho problémy. Hledali jsme, ale nenašli jsme přesvědčivý ekonomický argument ve prospěch pokračujícího růstu populace. Na tom nezávisí ani blahobyt naší země, ani životaschopnost podnikání ani prosperita průměrného občana.“  [ 12 ]

 

Vědecký poradce prezidenta Nixona, Dr. Dubridge vyzval  „všechny veřejné instituce – školy, univerzity, církve, rodinu, vládu a mezinárodní agentury – k nastavení nulového růstu populace jako svou hlavní prioritu»  [ ].

 

Laureát Nobelovy ceny, Dr. Shockley, navrhl následující plán:

 

Veřejnost bude hlasovat pro požadované roční tempo růstu populace (doporučuje 0,3%), po kterém sčítání lidu určí, kolik dětí může mít každá žena. Všechny dívky budou mít implantovanou antikoncepční tobolku.

 

Po dosažení dospělosti obdrží každá dívka 22 certifikátů na dítě. Pár bude moci použít 10 z nich, dokud se nenarodí dítě, po kterém bude tobolka vrácena. Po narození dvou dětí bude pár schopen prodat zbývající 2 certifikáty, nebo si koupit dalších 8 na volném trhu, aby porodil třetí dítě. Ti, kteří nechtějí děti, budou moci své certifikáty kdykoli prodat [ 13].

 

Preston Cloud, předseda Výboru pro přírodní zdroje na Národní akademii věd, vyzval k nulovému růstu populace do konce století a požadoval zintenzivnění kontroly  populace v USA a ve světě „všemi možnými prostředky“.

 

Ve svém projevu mimo jiné vyzval Kongres a prezidenta, aby oficiálně prohlásili, že všechny americké páry by neměly mít více než dvě děti, že potraty na požádání budou legalizovány a přístupné všem, a to i bezplatně, a že budou zrušena zákonná omezení týkající se homosexuálních svazků [ 6]. ] .

 

Frank Noutstein, autor konceptu demografického přechodu , hovořil na Národní vojenské univerzitě před vyššími důstojníky, poznamenal, že „homosexualita je chráněna na základě toho, že pomáhá snižovat růst populace.“

 

V roce 1972 byla pro Římský klub vypracována zpráva „ Meze růstu “, ve které bylo představeno 12 možných scénářů vývoje lidstva. Všechny příznivé scénáře vyžadovaly politické a sociální změny, včetně přísné regulace porodnosti na úrovni přirozeného úpadku.

 

Ve stejných letech byla v Americe zahájena různá hnutí, včetně „hnutí za osvobození homosexuálů“, pod tlakem kterého americká psychiatrická asociace v roce 1974 hlasovala o vyloučení homosexuality ze seznamu duševních chorob.

 

Depatologizace homosexualismu povolila odborníkům začít propagandu na podporu vztahů osob stejného pohlaví pod pláštíkem boje za práva utlačovaných „menšin“. Stejně jako feministické hnutí (emancipace přímo ovlivňuje snižování reprodukčního potenciálu), bylo hnutí homosexuálů aktivováno finančními injekcemi z fondů Moora, Rockefellera a Forda.  Sponzorovali také výzkum vývoje antikoncepčních tablet a zahájili národní programy pro kontrolu porodnosti a legálního potratu.

 

Právě díky jejich financování došlo k sociokulturním změnám, které vedly k obecné degradaci a úpadku rodiny jako instituce [5] . Dříve Rockefeller také sponzoroval práci Alfreda Kinseyho (v roce 2004 uznanou za padělek  [14]).), která poskytla „vědecké“ zdůvodnění „normality a neškodnosti“ promiskuity, potratů, homosexuality, masturbace, „dětské sexuality“ a sloužila jako spouštěč sexuální revoluce.

 

V roce 1974 nařídí Nixon  Kissingerovi studovat dopad růstu světové populace na politické a ekonomické zájmy Spojených států a navrhnout konkrétní opatření.

 

Takto se objevil dokument NSSM-200, sestavený Radou národní bezpečnosti, který hovořil o naléhavé potřebě snížit porodnost v celosvětovém měřítku.

 

Hlavním cílem dokumentu bylo dosáhnout do roku 2000 porodnosti (v průměru 2 děti na rodinu) a udržet maximální úroveň populace v rozmezí 8 miliard lidí. Rozdělení zahraniční pomoci rozvojovým zemím bude záviset na jejich ochotě přijímat tyto programy.

 

Když Nigérie odmítla zavést programy radikálního osvícení sexu podporující promiskuitní sex a homosexualitu, hrozily jí západní země ukončení externí pomoci . Bylo identifikováno 13 zemí, ve kterých by měla být použita kontrola porodnosti v prvním případě.

 

„… hlavní důraz by měl být kladen na největší a nejrychleji rostoucí rozvojové země, které mají zvláštní politický a strategický význam pro Spojené státy. Mezi tyto země patří Indie, Bangladéš, Pákistán, Nigérie, Mexiko, Indonésie, Brazílie, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiopie a Kolumbie. Společně tvoří 47% současného populačního růstu. “ [15]

 

Dokument navrhuje „zaměřit se na vzdělávání a indoktrinaci mladší generace, pokud jde o vhodnost menší rodiny“, a upozorňuje na potřebu potratů, aby se snížila plodnost.

 

V roce 1975 se NSSM-200 na příkaz prezidenta Forda stal průvodcem akcí v oblasti americké zahraniční politiky. To, co bylo dříve především soukromým dobrodružstvím elitářů, se tak stalo státním programem realizovaným na úkor daňových poplatníků. V současné době neexistuje důkaz, že používání směrnic NSSM-200 přestává být oficiální politikou Spojených států.

 

V současné době je porodnost ve Spojených státech pod úrovní nezbytnou pro přirozenou reprodukci populace. Podle Národního centra pro statistiku zdraví (NCHS) se v roce 2017 v USA narodil nejmenší počet kojenců  za posledních 30 let . Míra plodnosti byla nejnižší po celou dobu pozorování (tj. více než sto let) a průměrný počet narození na ženu klesl na minimum od roku 1978 – 1,76. [ 16 ]

 

Na Světové populační konferenci OSN v Bukurešti v roce 1974 přijalo 137 zemí (všechny kromě Vatikánu) závazky zaměřené na snížení porodnosti, od té doby se snížila míra růstu světové populace.

 

 

Ačkoli IPPF vyhlašuje neutralitu ohledně potratů, jeho bývalý prezident Fredrik Say ve svém projevu z roku 1993 objasnil, že organizace, které nejsou připraveny podporovat potrat v praxi nebo teoreticky, se nemohou spoléhat na členství v IPPF  [29] . Bývalý ředitel IPPF Malcolm Potz tvrdil, že bez rozsáhlého programu podpory potratu nebylo možné zahájit a realizovat žádný program plánování rodiny. Rovněž uvedl, že restriktivní zákony potratů jsou zastaralé a neodpovídají modernímu světu, a proto mohou a musí být porušeny  [30] .

 

Tento světonázor je oficiálně zakotven ve směrnicích IPPF:

 

„Asociace pro plánování rodiny a další veřejné organizace by neměly jako důvod pro nečinnost využívat legislativní vakuum nebo přítomnost zákonů, které jsou pro nás nepříznivé. Akce mimo zákon a dokonce i proti zákonu je součástí procesu řízení změn. “ [31]

 

Po smrti Margaret Sangerové v roce 1966 všichni následní prezidenti IPPF prohlásili svůj závazek k linii Sanger.

 

V současné době provádí IPPF s ročním rozpočtem 1 miliarda dolarů  [32]  své nenávistné aktivity ve více než 190 zemích pod záminkou dobrých úmyslů.

 

Žádný z  deklarovaných cílů  Federace – ochrana reprodukčního zdraví, ochrana mateřství, posílení prestiže rodiny, prevence pohlavních chorob atd. – nebyl dosažen. Byl však dosažen skutečný cíl – porodnost se výrazně snížila.

 

V současné době rostoucí „klimatické hnutí“ zahrnulo do svého programu snížení počtu narozených dětí. Jeho členové také iniciovali hnutí „ Žádná budoucnost, žádné děti“, jehož účastníci se zavazují, že nebudou mít děti, dokud vlády nepřijmou seriózní opatření týkající se „antropogenní změny klimatu“.

 

Německá učitelka se proslavila po vydání knihy, ve které naléhá na Němky, aby nerodily děti. Podle ní každé nenarozené dítě zachraňuje svět před 9 441 tunami oxidu uhličitého.

 

Po odstranění prázdné rétoriky, která chrání „zdraví ženy“ a „lidská práva“, uvidíme neo-malthusianismus tak, jak je – vzpoura proti lidskému životu, tradici a pokroku, využívající myšlenku ochrany dětí pro ničení rodiny.

 

P.S.

 

Spisovatel a vědec Arthur Clark ve své futurologické předpovědi, mluví o přelidnění, navrhl různé metody depopulace, mezi nimiž byla vynucená homosexualita:

 

    „Možná přijde čas, kdy se homosexualita stane prakticky povinnou, a nejen pouze módní. Opravdu to bude pikantní paradox, pokud z dlouhodobého hlediska – a vezmeme-li jako naše kritérium přežití lidstva jako celku – bude tento kontroverzní instinkt cennější než přežití, než touha se reprodukovat.“

 

ZDROJE

 

    Druhá krize (1998)

    Žena a nová rasa (1920)

    Plán na kus (1932)

    Anděl smrti: Životopis Margaret Zanger, zakladatelka IPPF (1995)

    A. Carlson: Společnost, rodina, osobnost (2003)

    Americký růst populace a plánování rodiny (1970)

    Kruh SIECUS: humanistická revoluce (1973)

    Kingsley Davis, Populační politika: Budou současné programy úspěšné? (1967)

    Matthew Connelly,  kontrola populace je historie: nové perspektivy mezinárodní kampaně k omezení růstu populace (2003)

    FS Jaffe: Činnosti související se studiem populační politiky pro Spojené státy (1969)

    Richard Nixon, zvláštní poselství Kongresu o problémech růstu populace. Online Gerhard Peters a John T. Woolley, projekt amerického předsednictví https://www.presidency.ucsb.edu/node/239625

    Rockfellerova komise pro růst populace a americkou budoucnost (1972)

    The Free Lance – Star, 19. prosince 1967: Shokely vysvětluje plán Baby.

    Zpráva ALEC o Alfredu Kinseyovi

    Memorandum o studii národní bezpečnosti 200, Důsledky celosvětového růstu populace pro americkou bezpečnost a zájmy v zahraničí, 1974

    Počet novorozenců ve Spojených státech klesl na minimum za 30 let

    I. Medveděv, T Shishova „Demografická válka proti Rusku“

    Anketa: Rusové úmyslně odmítají mít děti

    Demografická bezpečnost Ruska: regionální ukazatele, hodnocení výsledků

    Řečník konference o udržitelném rozvoji vyzval k 90% snížení světové populace

    RusNanoTech Conference, 2011

    Výskyt syfilis v Rusku 1985-2001

    Valerie Riches: Sex a sociální inženýrství

    90. roky stálo Rusko téměř 10 milionů životů: demografická studie

    Rosstat: plodnost, úmrtnost a přirozený růst populace 1950–2016

    AIF: Podle čísel a skutečností: Ženy v Rusku provádějí 3,5 milionu potratů ročně

    Koncepce státní rodinné politiky Ruské federace na období do roku 2025

    Uznání hlavního lékaře: Od státu dostávám 20 milionů na potraty

    Nebezpečné potraty musí být nyní vyřešeny (1993)

    Malcolm Potts (1970, 1979)

    IPPF: Lidské právo na plánování rodiny (1984)

    AIF: Jak můžeme zachránit lidi?

 

Více zde:

https://pro-lgbt.ru/13

https://cont.ws/@kurennoi/1471152

pokec24.cz