Jdi na obsah Jdi na menu
 


Busty a pamětní desky TGM a EB v Českém Krumlovu a v Českých Budějovicích

9. 8. 2023

Busty a pamětní desky EB a TGM v Českém Krumlovu a v Českých Budějovicích

Vážení a milí přátelé,

již dříve jsme pro vás vyvěsili soubor článků a fotografií o hořkých osudech bust a pamětních desek prezidentů E. Beneše a T. G. Masaryka. Dozvěděli jste se v jednom z článků, že došlo k částečnému poničení busty druhého československého prezidenta Edvarda Beneše brzy po jejím odhalení u českokrumlovského hotelu Růže. Podle deníku Právo neznámý pachatel odstranil německý překlad textu, který varuje před zlehčováním viny nacistů na utrpení obětí za druhé světové války.

Takže nejdříve zmizel německý překlad textu, který v českém znění níže opětovně vyvěšujeme. A brzy poté zmizela celá pamětní deska E. Beneše. Je snad někde pečlivě uschována, aby k nám i dalším generacím nemohla promlouvat a varovat nás před přicházejícím útokem Němců na pokrok sociální, spojený s útokem na naši svobodu národní a lidskou

Nakonec z hotelu Růže zmizely obě busty i pamětní desky. Pamětní deska, která byla pod bystou TGM, je v současnosti pravděpodobně instalovaná v Českém Krumlově. Busty prezidentů T.G. Masaryka a E. Beneše jsou údajně umístěny na zahradě vily firmy Koh-i-noor . Z tohoto výčtu vyplývá, že pamětní deska pod bustou pana prezidenta Beneše chybí. Kde je? Nelíbila se tzv. sudetoněmeckému landsmanšaftu a některým rakouským činitelům? Ať již tyto skutečnosti byly jakékoliv, ani jedna z nich nemůže být důvodem k odstranění desky, jejíž nápis nás se státnickou předvídavostí vlastní panu prezidentu Benešovi varuje, že Němci opět přijdou. Budou se očišťovat a nakonec přejdou k útoku.

Nápis okamžitě vyvolal rozhořčené reakce ze strany sudetských Němců. Jejich organizace vyzvaly všechny Rakušany a Němce, aby hotel Růže bojkotovali. Hornorakouský hejtman Josef Pühringer požádal svého jihočeského kolegu, aby nápis byl odstraněn…

Tuto pamětní desku bychom měli najít a poté slavnostně instalovat.

Tím by však naše snahy neměly být vyčerpány. Zbývá ještě jedna věc. Kdo zašantročil tuto pamětní desku, kam ji uložil a kdo za to nese odpovědnost? Neměli bychom začít u konšelů v Českém Krumlově? Měli bychom se nejdříve dotázat radnice v Českém Krumlově, jak se věci mají? Podle dřívějších informací se pamětní deska pod bustou Edvarda Beneše nachází nadále v majetku společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH a osazena nebyla. „Město Český Krumlov plně respektuje vůli současného majitele tuto desku neosazovat,“ píše radnice. Takže moc práce vyhledat původní pamětní desku, která byla pod bustou prezidenta Beneše, by to nedalo. Kdo začne hledat? Bylo by nejvhodnější, kdyby tímto vyhledávačem byl někdo Českého Krumlova nebo z Českých Budějovic. Nebylo by vhodné zeptat se i uvedené firmy, proč pamětní desku neinstalovala? Kde ji skladuje? A za kolik korun by byla ochotná desku prodat? Myslím, že tato cesta jen obtížně povede k cíli. Jestliže ji uvedená firma dosud neinstalovala, zřejmě tak nechce učinit. A je málo pravděpodobné, že by umožnila někomu, aby kdekoliv pamětní deska promlouvala k českému lidu. Za zkoušku to však stojí. Možná, že i konšelé z Českého Krumlova by se vzpamatovali a byli nápomocni našim snahám. Naše snahy v předmětné záležitosti zatím však vyzněly naprázdno. Najde se někdo z Českého Krumlova či Českých Budějovic, kdo by se pátrání ujal?

Edvard Beneš :

„… Žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa…

Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet.

Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let 1938 – 1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni.

A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky, pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938 – 1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren.

Opakuji: Na tuto válku se nesmí zapomenout, a aby se nezapomnělo, je ji nutno sebevědomě a důstojně, ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí, opravdové a správné lidskosti, stále a stále připomínat.

My, Češi a Slováci, máme na to plné právo…“

Z projevu prezidenta dr. E. Beneše na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů v Praze 14. prosince 1945

 

České národní listy

Připravil Dr. O. Tuleškov