Jdi na obsah Jdi na menu
 


Budeme oprávněně požadovat po Německu zaplacení reparací ve výši zhruba 5 až 10 bilionů korun

4. 10. 2021

Budeme oprávněně požadovat po Německu zaplacení reparací ve výši zhruba 5 až 10 bilionů korun

„Na základě mezinárodních smluv budeme oprávněně požadovat po Německu zaplacení reparací ve výši zhruba 5 až 10 bilionů korun, což několikrát převyšuje roční státní rozpočet ČR z roku 2019, který byl ve výši 1,5 bilionu korun. Pařížská reparační úmluva, jíž bylo tehdejší Československo signatářem, Německo zavazuje k zaplacení reparací. (ČR je nástupnický stát bývalého Československa.) Je velmi důležité též akcentovat, že uvedená úmluva byla multilaterální reparační smlouvou, již ČR společně s Německem nemohou nijak měnit. Obzvlášť Německo jako povinný subjekt mělo a má jednu nezměnitelnou povinnost – reparace oprávněným subjektům zaplatit. Právo na reparace a povinnost platit reparace se nepromlčují. V případě těchto smluv se oprávněný subjekt svého práva nemůže vzdát a povinný subjekt nemůže svou povinnost „zrušit“! Práva a povinnosti totiž vyplývají z multilaterální smlouvy, v níž se za Německo, které tehdy bylo okupovaným státem bez vlastní vlády, zavazovaly vítězné spojenecké mocnosti.“

Z programu Aliance národních sil