Jdi na obsah Jdi na menu
 


Britský a francouzská vláda navrhly vládě ČSR, aby odstoupila pohraniční oblasti Německu

20. 9. 2023

Britský a francouzská vláda navrhly vládě Československé republiky, aby odstoupila pohraniční oblasti s více než 50 procenty německého obyvatelstva Německu

19. září 1938

Tento "anglo - francouzský plán" předal prezidentu Edvardu Benešovi francouzský velvyslanec L.V. de Lacroix a britský velvyslanec B.C. Newton.

V prvním odstavci diplomatické nóty je uvedena podstata tohoto plánu:

"Zástupci vlády britské a francouzské se šli se dnes k poradě o obecné situaci a prostudovali zprávu ministerského předsedy Velké Británie a jeho rozhovorech s panem Hitlerem. Britští ministři předložiklin svým francouzským kolegům závěry plynoucí ze zprávy, jež jim byla předána o díle vykonaném lordem Runcimanem za jeho mise v Čechách. Obě strany jsou přesvědčeny, že po posledních událostech bylo dosaženo bodu, kdy setrvání oblastí převážně obývaných sudetskými Němci v rámci hranic československého státu nemůže být fakticky nadále prodlužováno, aniž by byly ohroženy zájmy samého Československa a zájmy světového míru."

 

Věc zachování míru a ochrany životních zájmů Československa mohla být podle nóty účinně zajištěna jen za předpokladu, že zmíněné území bude "odstoupeno říši".

 

20. září odpověděla čs. vláda na uvedený anglo - francouzský návrh zamítavě, což sdělila do Londýna i Paříže.