Jdi na obsah Jdi na menu
 


BRICS oznamuje novou světovou rezervní měnu, zatímco Amerika páchá ekonomickou sebevraždu

1. 7. 2022

BRICS oznamuje novou světovou rezervní měnu, zatímco Amerika páchá ekonomickou sebevraždu

Redakceby Redakce 29. 6. 2022

14.7

 

Vidverto Player

 

Minulý týden na jednom z fór BRICS prezident Putin oznámil, že Rusko se spolu s Čínou a dalšími zeměmi BRICS připravuje na zavedení nové globální rezervní měny tvořené košem měn BRICS. (Foto: Flickr)

V případě úspěchu by taková rezervní měna představovala přímou hrozbu pro v současnosti dominantní americký dolar.

Mohl by nový obchodní blok s vlastní rezervní měnou představovat hrozbu pro Západ a nadvládu amerického dolaru? Téměř jistě.

Ve své současné podobě tvoří BRICS přibližně 31,5 % světového HDP po přepočtu na paritu kupní síly. Po přidání Íránu a Argentiny se tento podíl zvýší na 33 % světového HDP. To je obrovský obchodní blok a 33 % světového HDP je jistě dost na to, aby ospravedlnilo zavedení rezervní měny.

Kromě toho je však potenciál synergií mezi těmito zeměmi obrovský. Rozšířené země BRICS v současnosti společně produkují přibližně 26 % světové produkce ropy a 50 % železné rudy, která se používá k výrobě oceli. Produkují přibližně 40 % světové produkce kukuřice a 46 % světové produkce pšenice.

Pokud by se s nimi všemi obchodovalo v nové rezervní měně, okamžitě by se stala základním kamenem světové ekonomiky.

Mezitím se americký dolar už nyní propadá. Na začátku června vydal MMF zprávu, podle které dnes americký dolar tvoří 59 % světových rezerv – což je daleko od 70 %, které tvořil v roce 1999. Zpráva konstatovala, že správci rezerv centrálních bank aktivně přesouvají svá portfolia z dolaru do netradičních měn.

A teď si představte, jak by to vypadalo, kdyby země BRICS zavedly svou rezervní měnu – říkejme jí „BRIC“. Předpokládejme, že by BRIC byla držena jako rezervní měna zhruba v souladu s významem tohoto bloku z hlediska světového HDP a že by ukusovala ze všech ostatních rezervních měn stejným dílem. Dopad by vypadal podobně jako v následujícím grafu. Jak vidíme, i toto jednoduché cvičení ukazuje, že BRIC by se snadno udržel proti americkému dolaru.

Změny, které probíhají ve světové ekonomice, jsou zcela jistě největší, jaké byly zaznamenány od roku 1945. Přesto se o nich v tisku nebo v politických kruzích diskutuje jen velmi málo. Počítají s tím západní představitelé? Mají pro tento odvážný nový svět nějakou strategii? Měli bychom doufat, že ano, protože tyto otřesy mohou drasticky ovlivnit životní úroveň Západu a naše místo ve světě. Zdroj: unherd.com