Jdi na obsah Jdi na menu
 


Běžící Třetí světová válka a role pandemických her v ní

1. 10. 2020

Běžící Třetí světová válka a role pandemických her v ní

cílem je omezit spotřebu, zavést plošná omezení a kontrolu, zmocnit se zdrojů, území a zbavit se těch, kteří je z pohledu globální elity „ujídají“

Ekonomie / peníze, Evoluce vědomí, Globální, Manipulace vědomí, Média a mediální manipulace, New World Order, Sociální problémy, Zdraví, potraviny, ekologie 

Image: Protestors Rally At Oregon State Capitol Against Stay-At-Home Order

 

Účelem tohoto článku není účelem vyděsit čtenáře či šířit paniku, ale předložit nezvratná fakta. Skutečnosti, které ( nejen já ) vím už asi deset let, ale tehdy ještě lidé buď neposlouchali anebo to brali jako ,,vzdálenou budoucnost". Předně si musíme uvědomit, že je proti nám vedena rozsáhlá globálně-politická a geopolitická operace, v podstatě válka. Nevedou ji armády států proti sobě, ale globální elita jako představitel mezinárodního parazitického lichvářského systému. Tuto válku vede proti celému světu, kdy využívá ovlivnění vědy, kultury, (dez)informací, mezinárodní mechanismy a organizace, dále pak svou fanatickou periferii v jednotlivých zemích.

 

Tady pozor na definici: válka je něco jiného, než jen vojenská operace s čistě vojenskou technikou a taktikou. Válka je soubor opatření zaměřených na uchvácení cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. „Nikdo tu válku nechtěl, přesto byla nevyhnutelná“ říkali národní politici o První světové válce. A byla nevyhnutelná proto, že delší časový usek pracovali vědomě i nevědomě na systému, který jako celek připravoval konflikt. Nebylo důležité, kdo v té válce zvítězí, protože nakonec stejně měl vyhrát připravený systém. Kdy všichni státní činitelé konečně pochopí, že ať už si to přejí či ne, jsou prvky velkého systému a přestanou nás ohrávat parlamentaristickými pohádkami?

 

Na konci 19. století byly módní výpočty, co se za několik let stane s planetou. Tenkrát bylo módní vypočítávat, co se stane s planetou v následujícím 20. století, když počet obyvatel planety tak bouřlivě rostl. Vypočítávali, že města jako Londýn a New York budou až po druhé, třetí patro zavaleny odpadky a hnojem, neboť nebudou stíhat odvážet ho z města. Proč se tedy nenaplnily ty prognózy, že Londýn, New York budou zavaleny hnojem? Protože se změnily technologie, protože se upustilo od tažných zvířat, tedy místo na koních jsme začali jezdit v autech a ten problém s hnojem se tak sám vyřešil. Začali jsme v zemědělství využívat traktory a výnosnost se prudce zvýšila. Další technologie tu výnosnost ještě zvýšily, takže se tak dalo uživit stále větší množství lidí. Tyto negativní prognózy se tedy nevyplnily díky změně technologií. Nutno dodat, že se nevyplnily ani prognózy pozitivní, např. známý ekonom John Maynard Keynes v roce 1930 předpověděl, že na konci 20. století bude mít pracovní den 4 - 5 hodin. Technologicky a ekonomicky by to jistě bylo možné, ale nebylo to dovoleno.

 

Problém je v tom, že všechny ty propočty v minulosti i současnosti ukazují na to, že současná civilizace má omezené tzv. neobnovitelné, fosilní zdroje, které může civilizace na planetě Zemi využívat a současně se vyčerpal ,,hardwarový" technologický potenciál za současné koncepce, kdy davově-elitární paratický systém brzdí společenský rozvoj v hlavních státech tzv. Západu, který tento paskvil exportuje do dalších zemí. Aby národy a potažmo celé lidstvo dokázalo splnit svůj úkol, musí si lidé osvojit svůj geneticky daný potenciál, tvůrčí potenciál. Jenže současná kultura, současná civilizace, současná koncepce řízení je založena na tom, aby ten genetický potenciál nebyl rozvinut, protože samostatní a uvažující lidé jsou smrtelným nebezpečím pro mezinárodní parazitickou "elitu".

 

Západní země, které současně spotřebovávají přes 50% světových zdrojů, 70% vyrobené elektrické energie a produkují skoro 50% odpadu, mají sotva 5% světové populace. Kdyby najednou všichni začali žít tak dobře jako oni, řekněme třeba jako průměrný Francouz, všechny zdroje by se vyplýtvaly za několik let. Představte si miliardu a půl Číňanů, kteří by všichni požadovali standard bývalé americké střední třídy, za deset let by byla planeta zplundrována. Proto začaly být od 60. let dvacátého století, kdy se podařilo dostat pod kontrolu i SSSR, zaváděny do společenských vztahů západu, do kultury, vědomostních a školních osnov takové prvky, které měly nastavit Západní regionální civilizaci na sebezničení, hned poté, co bude zničen SSSR, zatímco výkonná zákulisní periferie ( "globalisté" ), která využívala Západní regionální civilizaci k vlastní mocenské expanzi na úkor zbytku světa ( tedy pouze jako nástroj, ačkoli si mnozí mylně myslí že to byl "osvícený západ" - to byla pouze vějička ) přesune centrum koncentrace řízení do Asie ( hlavně Čína ). Konceptuálně negramotná Západní regionální civilizace zatleskala vlastní sebevraždě, když dovolila outscorsing ( vyvedení ) výroby do zemí třetího světa, hlavně Číny. Tehdy se jim zdálo ,,K čemu je nám výroba, ať makají tamti mezci, my si budeme užívat služby a technologie". "Mezci" makali tak, že přesunutím výroby ze Západu si vytvořili stabilní státní řízení a začali ze Západu vykrádat technologie a tzv. skupovat mozky. Nyní Západ zjistil, že nemá pod kontrolou nejen značnou část ,,své" výroby, ale už přišel i o monopol na technologie a mozky. Donald Trump se alespoň snaží přitáhnout zpět část té ,,špinavé prací páchnoucí výroby", aby USA, které se nachází v procesu "perestrojky" a přeformátovávání z vůdčího státu světa na obyčejnou zemi, byly vůbec soběstačné. Míra krvavosti nadcházejících událostí v USA bude hodně záležet, zda se to Trumpovi podaří.

 

Po rozpadu SSSR došlo k zatím finální přestavbě světové ekonomické soustavy, která začala od rozpadu Evropských koloniálních mocností, coby jádru světové soustavy, pokračovala přes světové války, období bipolárního uspořádání Světové studené války a následnou dominanci západem řízených mezinárodních organizací až k současným globálním korporacím, jako jádru světové ekonomické soustavy. Zdegenerovaní západní liberálové a americká státní elita si neuvědomují svoji pozici "nástroje" ve vztahu ke globální elitě, takže z úpadku obviňují jiné mocnosti, zejména Ruskou federaci. Ve skutečnosti je jejich vlastní rozvrat organizován z jejich nitra, o čemž se jako první přesvědčí USA, které se již nachází v poslední fázi své aktivní likvidace.

 

,,V globální válce musí být někdo poražen. Planeta Země zažila globální civilizační krizi. Tato je byla způsobena několika disproporcemi, konkrétně: 1) konflikty mezi růstem výroby a spotřeby a dostupnými zdroji; 2) konflikty mezi "chudými" rozvojovými zeměmi a "bohatými" průmyslově rozvinutými zeměmi, mezi národy a nadnárodní elitou; 3) konflikty mezi bezduchým volným trhem s mocí peněz a spirituálními kořeny různých civilizací" - Konstantin Sivkov, Ruská Akademie věd

 

Stejně tak ubývá zemědělské půdy. Někde se přestala obdělávat pro nerentabilnost jako v zemích bývalého východního bloku, jinde kvůli špatné melioraci, která vede k rozsáhlé erozi jako v Číně, která ztratila celou třetinu úrodné půdy. Nedozírné plochy země pohlcuje poušť. Zanedbatelná není ani urbanizace a industrializace zemědělské půdy, stejně jako rozrůstání silniční sítě. Závislé na dovozu základních potravin jsou celé oblasti a státy.

 

Kapacity vodních zdrojů jsou a vždy byly nerovnoměrně rozložené, ale se zhoršující se ekologií planety se vztah člověka k této surovině bude zásadně měnit. Už více než dvacet let trpí téměř 40 procent světové populace nedostatkem vody a kolem roku 2025 se voda stane nedostatkovým zdrojem jako jiné, dnes dražší zdroje. V budoucnosti může dojít ke konfliktům o vodu, protože už nyní je 39 států závislých na jejím dovozu a 90 procent lidstva žije v zemích, které se o její zdroje dělí se sousedy. Na 700 milionů lidí ze 43 zemí má méně vody, než je minimální potřeba. Do roku 2025 pocítí nedostatek vody tři miliardy lidí. A největší zrůdnost je ta, že jsou ekonomické a technologické prostředky na to, aby se situace zvládla, ale je uměle vytvářen skrze lichvu bankrot a hladomor celých regionů, jejich rozvracení mezinárodními organizacemi, válkami, apod. Proč? Globální elity si spočítaly, že bude v rámci jejich globální politiky výhodnější využít této katastrofy a poslat tyto masy do kulturní války s Evropskými historickými zeměmi, kde chtějí vyvolat úpadek, pokořit je a ,,smíchat" s cizími kulturami a rasami. Tím budou tyto země tzv. vyřazeny ze hry. Globálním elitám nezáleží na nikom, pouze na cílech. Jejich cílem je 500 milionů obyvatel Země, kterým může sloužit ještě 1 - 2 miliardy pomocné síly při zachování současného defektního rozvoje, který zaručuje snadnou ovladatelnost, protože prostor a možnost osvojit si svůj skutečný genetický potenciál a tvůrčí vlastnosti nesmí mít nikdo, kromě elit samotných.

 

Války o zdroje budou do jisté míry podobné koloniální éře. S jedním rozdílem. Koloniální války se vedly o území a lidi. Tyto války se povedou pouze o území, další lidi nikdo chtít nebude, jelikož by ujídali z kořisti.

 

A nyní se dostaneme k problémům Evropy, které jsou cíleně vytvářeny za účelem v budoucnu plánovaných demografických a globálně - migračních změn. Zásadní problém Evropských zemí je do značné míry obdobný, jako v USA ( odtamtud byl také do Evropy nasunut po WW2 ). Evropské národy ( zvláště je to uměle vytvářeno a přesouváno do zemí bývalého Východního bloku ) zažívají zdlouhavou krizi, nejen ekonomickou, ale hlavně krizi smysluplné vize aktuální politiky a směřování pro blízkou i vzdálenější budoucnost, krizi která se projevuje v dezorganizaci a úpadku, který zasahuje a ničí i tradiční mezilidské vztahy. Neznamená to nic jiného než, že v průběhu delšího časového úseku, který předcházel této krizi, vzdělávací systém a panující defekty kultury stihly zmrzačit vnímání světa, morálku a celkovou psychiku několika pokolení, které jak dospěli, přivedli společnost postupně na pokraj katastrofy ( podívejte se na ty zástupy sluníčkářů a dalších fanatických obětí těchto defektů ). Když jsem psal o zamezení osvojení si a využití genetického, tvořivého potenciálu, tak to bývá nazýváno tzv. biorobotizací. A tento faktor pomáhá udržet současnou mocenskou strukturu a naopak. Vysvětlím. Jde o převod vyššího nervového systému z dvouhemisférového v levohemisférový, ohraničený logikou a abstrakcí. Současná kultura tlačí lidské vědomí do oblasti logiky a abstrakce, čímž mu nedovolují vstoupit do přímého kontaktu se svou mnohorozměrnou podstatou a čerpat intuitivní znalosti. Ukazuje se, že současná koncepce rozvoje, vzdělávání a ,,tržní ekonomiky“, nepotřebuje člověka – tvůrce, ale ,,kvalifikovaného příjemce“. Tvrdí, že být plnocenným člověkem-tvůrcem ( a tvořit může pouze člověk, u kterého současně pracují obě mozkové hemisféry – intuitivní pravá i logická levá ) je nedostatkem. Podle současné teze je normální vychovávat lidi-stroje, spotřebitele schopné jen ničit, ale už ne vytvářet. Co sama o sobě představuje „psychologie“ libovolného stroje? Jak je známo každému mechanikovi, libovolný stroj, libovolný mechanismus je krajně egoistický. Stroj pracuje jen z přinucení a je lhostejný k okolí. A zajímá se, pokud je to tak možné říct, jen o sebe.

 

Každý den slyšíme z televizních obrazovek hovořit politiky a rádoby ekonomy, o tom, že vlastně nic neřídí a musí poprosit tzv. "zahraniční investory", aby přišli, mezinárodní finanční skupiny, aby opět půjčily a ,,zachránily" státní rozpočty. K čemu jsou nám ,,politici", kteří nemohou rozhodovat ani o hospodářství země (a pochopitelně ani o vojenských otázkách, protože jsme členem nadnárodní organizace NATO)? Vždyť ani neví, jak ve skutečnosti vzniká inflace. Dobrým příkladem je tzv. ,,Japonský ekonomický zázrak" 50-70 let, který by nevyšel, kdyby nebyl povolen z úrovně globálního řízení, z úrovně mezinárodních finančních organizací. Celé tajemství je vlastně úplně jednoduché: Pokud se zvýší objem výroby a zároveň se zvýší objem peněžní zásoby emisí nových peněz, jakoby “nekrytých”, pak problém nenastane, nenastane ani inflace, protože vzájemný poměr peněz a zboží zůstane správný. Emise peněžní zásoby sama o sobě žádnou inflaci nezpůsobuje. Tak to dělali Japonci v 50-70. letech: státní plánovací komise odhadla, že v silách ekonomiky je v následujícím období postavit tolik a tolik nových škol, tolik a tolik nové infrastruktury, a pro tento objem se vyemitovaly nové finanční prostředky, přičemž ale nevznikl žádný dluh. Následně ekonomika tyto projekty realizovala, a i když se zvýšila peněžní zásoba, v důsledku nových projektů se i zvýšil reálný objem ekonomiky a vše fungovalo. Kdyby Japonsko nemělo možnost provádět suverénní emisi peněz a mít skoro nulové úrokové sazby (a to mu bylo dovoleno z globální úrovně řízení), Japonci by mohli pracovat do úmoru a žádný “ekonomický zázrak” by nenastal, nebylo by to jednoduše možné.

 

Hospodářství neřídí ti ekonomové, co vidíte v televizi podle pouček z veřejné ekonomie. Ti vůbec nechápou, že žádná ,,tržní ekonomika“ neexistuje. Ekonomika je vždy plánová, záleží pouze na tom kým a pro koho a zda je regulovaná tržním mechanismem nebo státně-kapitalistickým systémem, příp. jejich kombinací.

 

Každý myslící člověk musí vědět, že

 

- plán společensko-ekonomického rozvoje, to je souhrn cílů výroby a rozdělení produkce a scénář řízení (řízení má vždy záměr, nelze řídit při absenci cílů) mnohaodvětvovým výrobně-spotřebním systémem;

 

- a tržní mechanismus je jedním z možných prostředků samoregulace fungování mnohaodvětvového výrobně-spotřebního systému, který (pokud to umíme dělat) může být naladěn na realizaci těch či oněch zadaných cílů výroby a rozdělení produkce.

 

A kdo tvrdí opak, není ekonom, ale hlupák anebo podvodník.

 

Kvůli tomuto idiotismu a záškodnictví představitelů ,,ekonomické vědy" není možné reálně ovládat ekonomiku ani u nás, natož nějaký "ekonomický zázrak", i kdybychom zavedli 16 hodinový pracovní režim sedm dní v týdnu. Hospodářská politika EU, zejména ve vztahu k zemím bývalého Východního bloku je ukázkovým příkladem General plan Ost ( Generální plán Východ - hitlerovská strategie ) - řečeno tvrdě: vytvořit pro cizí infrastrukturu (životní prostor - lebensraum) a pochcípat. Přitom by se ještě současné obyvatelstvo těchto evropských zemí mělo usilovně snažit o realizaci infrastrukturní a geografické přípravy těchto území (odpracovat to) - odtud ty rozsáhlé projekty EU. Současně s tímto úsilím činí opatření, aby toto obyvatelstvo, potažmo hospodářství těchto zemí, bylo v důsledku „vhodně zvolené" politiky takto přivedeno na pokraj svých sil, aby nebylo schopno naplánovanou, budoucí kolonizaci svého území silovými prostředky odvrátit.

 

Celé roky je obyvatelstvo masírováno ,,zelenou" politikou, jak moc je oxidu uhličitého v atmosféře, jak by se měla omezit spotřeba masa, fosilních paliv, Greta vidí, jak "sobečtí" lidé "zamořují" ovzduší tím, že vydechují oxid uhličitý. A než se nadějeme už máme ( proti virům neúčinné ) náhubky na hlavách, abychom si ten oxid dýchali na zpět, omezuje se cestování a šetří fosilní paliva, následná krize sníží spotřebu, oslabí státy a posílí vliv globálních elit, které s Evropskými zeměmi dobré plány rozhodně nemají ( viz výše ). Proto, že kde se vzal tu se vzal sedmý druh koronavirové chřipky a všichni mají najednou strašný strach o naše zdraví. Že tráví populaci chemikáliemi a GMO přísadami v potravinách, což má za následek třeba skutečnou pandemii rakoviny, to nikoho nezajímá, tam můžu umírat desítky milionů lidí ročně a naprosto nikoho to nezajímá. Elity jsou v klidu, ale jak 150 Číňanů dostane zápal plic, tak v lednu 2020 v 1,5 miliardové Číně bijí na poplach a rozjede se celosvětová parodie na pandemii.

 

V průběhu všech celosvětových epidemií, ať již to byl mor nebo cholera, vždy došlo k transformování sociální struktury společnosti. Mnozí si jistě pamatují, že v době, kdy se hroutil SSSR a světový socialistický systém, svět zaplavily zprávy o tom, jak ,,ozonová díra“ a ,,konec dostatku ropy“ nebo ,,vir způsobující selhání lidské imunity“ ( HIV ), ohrožují lidstvo, tedy strategie ,, společného nepřítele“. Po třiceti letech o tom není ani vidu, ani slechu. Bylo to odvedení pozornosti od celosvětových změn, aby se lidi nestarali o politiku, nevnímali globální procesy a změny, a přemýšleli ,,nějak bylo, nějak bude“. Tím dosáhli jednotného politického, ekonomického a informačního prostoru, bez nežádoucích zásahů. A dnes tomu je zrovna tak s touto hybridní válkou, hysterií, s tímto šířením strachu za účelem ospravedlnění si dalších zákazů a restrikcí vůči obyvatelstvu. Akorát situace je mnohem vážnější, než se zdá a tato závažnost nemá s chřipkou nic společného...

 

Mnoho lidí už dokonce pozapomnělo, co bylo v roce 2009 za přípravu na současnou "pandemii" - viz. https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/pandemie-praseci-chripky-je-podvod-stoleti-tvrdi-expert-23070

 

Co tedy máte dělat? Hlavní je zachovat klid, případně se uklidnit, jinak nebudete schopni souvisle řešit objektivní věci. Zjistěte si fakta, učte se o procesech řízení společnosti, jinak budete sami řízeni. Změňte na základě toho některé své stereotypy a návyky, čímž odbouráte podvědomé automatismy a bloky, abyste mohli ochránit sebe a své rodiny. Pokud toto udělá statisticky podstatná část populace, tak dojde ke změně samotného systému - tj. koncepce řízení společnosti. Nestačí jít někam protestovat, zahulákat si pár hodin jako na hokeji, a poté se vrátit do starých kolejí. Vaše psychika je jako operační systém napadený virem: musíte si uvědomit souvislosti a opravit složky napadené virem defektů kultury.

Vydáno: 29.9.2020  v  18.29   Autor: Daniel Novák, nwoo.org 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář