Jdi na obsah Jdi na menu
 


Albánský vandalismus na srbských hřbitovech na Kosovu a Metochii

4. 8. 2022

Albánský vandalismus na srbských hřbitovech na Kosovu a Metochii  

2. února 2013, Zoran Vlaškovič - Kosovská Mitrovica

 

Během 20. a 21. ledna Albánci na Kosovu zničili stovky pomníků na desítkách srbských hřbitovů. Na dvou třetinách území Kosova - celkem na více než 10 886 km2 - od roku 1999 úplně zničili přes 280 srbských hřbitovů a víc než 10 000 pomníků a náhrobkůcož je v Evropě neslýchané barbarství. Ničí i pomníky bojovníků proti fašismu.

 

Poté, co byl usnesením srbské vlády 20. ledna z centra Preševa odstraněn nelegálně

postavený památník albánským teroristům z takzvané UÇPBM, Albánci na Kosovu a Metochii zesílili ničení srbských náhrobků na hřbitovech, ale i památníků postavených bojovníkům proti fašismu.

 

Během 20. a 21. ledna albánští vandalové na Kosovu zničili desítky památníků na srbských hřbitovech v Klokotu, 27 pomníků – v Prilužju, Plemetině, Goraždevaci, Prizrenu, 50 pomníků – v Biči u Kliny a na dalších místech. V Goraždevci znesvětili památník obětem agrese NATO a dětí, které byly zabity 13. srpna 2003 Albánci, když se koupaly v řece Bistrici. V centru Kosovské Vitiny 21. ledna zničili památník antifašistů z druhé světové války.

V Prišitně zničili a svastikami posprejovali židovský hřbitov.

         

Tato nejbrutálnější forma nábožensky a etnicky motivovaného násilí, které páchají Albánci na Kosovu a Metochii je prováděno ve jménu vlastenectví.

 

„Mezinárodní společenství by mělo co nejenergičtěji zasáhnout, aby zabránilo dalšímu ničení srbských hřbitovů a náhrobků a potrestat pachatele“, reagovala eparchie raško-prizrenská na poslední vlnu ničení srbských hřbitovů na Kosovu a Metochii.

 

Tímto nejnovějším ničením stouplo celkové číslo zničených srbských náhrobků a hřbitovů na Kosovu a Metochii po roce 1999 na 10 000.

 

 „Vygumované“ čtyři kostely

Od poloviny června 1999 až do dnešních dnů albánští extremisté zničili a spálili na Kosovu a Metochii 155 srbských kostelů a klášterů. Zcela byly „vygumovány“ čtyři kostely, protože na místech, kde stávaly, nezůstal žádný detail, který by nám připomněl, že tu bývaly svatyně. V centru města Djakovica byl zbourán a odvezen kostel Nejsvětější Trojice se třemi kupolemi, a na jeho místě byl postaven park s pomníkem Matky Terezy. Zcela odstraněn byl kostel v Petrovci u Kosovské Kamenice, kostel v blízkosti Kraljevice u Podujeva a kostel v centru města Suva Reka. Vojáci KFOR ještě dnes zajišťují bezpečnost klášterů Svatých Archandělů poblíž Prizrenu, Pećský patriarchát a klášter Visoke Dečani. Klášter Devič u Srbice a Gorioč u Istoku chrání kosovská policie.

 

Neslýchaný vandalismus

Podle notoricky známé a děsivé Hitlerova fašistické teorie z "Mein Kampf": "Jestliže zničíte památky nějakému národu, ten národ tam už v druhé generaci nebudou". Albánci na Kosovu a Metochii od roku 1999 systematicky ničí srbské kostely, kláštery, srbské hřbitovy a pomníky na nich, památníky srbských historických postav, pamětních desky, památná prameniště ...

Na území o velikosti 8 000 km2 z celkové plochy Kosova a Metochie (10.886 km2) neexistuje dnes ani jeden srbský hřbitov. V Metochii zůstaly zachovány pouze dva srbské hřbitovy: v Crkolezu v okrese Istok a ve vesnice Banje v okresu Srbica, zatímco na centrálním Kosovu, není zachován ani jeden srbský hřbitov. Na srbských hřbitovech bylo úplně zničeno 90 kaplí a zbývající srbské hřbitovy se stále vyhlazují, ničí, přeorávají či mění na skládky.

 

V dějinách evropské civilizace nebylo barbarství a vandalismu jednoho národa nad druhým, na jeho mrtvých, nikde zaznamenán. Albánská surovost páchaná na mrtvých se stává ještě větší, když si uvědomíte, že některé hřbitovy, po zničení náhrobků, byl vyhozen do vzduchu - jako ten ve Starém Gracku u Lipljan, kde bylo pohřbeno i 14 srbských ženců, zabitých albánskými teroristy v červenci 1999 při sklizni obilí. Na více než 60 hřbitovech rozhodně není ani jediný památník, ze kterého by nebyly odcizeny nebo poškozeny ohrady a ploty.

 

KFOR na plotech mnohých srbských hřbitovů navinul ostnatý drát, ale ani to nezastavilo vandaly při rozebírání a ničení náhrobků. Ostnatým drátem jsou ohraničeny velké srbské hřbitovy v jižní části Kosovské Mitrovice, ale ani to nepomohlo a nezabránilo to zničení 800 pomníků. Dalších více než 800 pomníků bylo rozbito a zničeno na srbském hřbitově v Prištině.

Na mitrovickém srbském hřbitově v jižní albánské části města, nejsou z bezpečnostních důvodů pohřbíváni mrtví Srbové od června 1999. Před několika lety dal UNMIK Albáncům peníze na čištění srbských hřbitovů, a oni tu akci prováděli tak, že ničili kříže na pomnících a odlamovali fotografie mrtvých.

 

„Evropa je na Kosovu přítomna, ale bohužel nedělá nic, aby zabránila ničení srbských hřbitovů a svatyň. Nikdo toto barbarství a vandalismu neodsuzuje“, říká mitrovický kněz-stavrofor Milija Arsović.

 

Na prištinském srbském hřbitově bylo zničeno a rozbito více než 800 pomníků a policie UNMIK v srpnu 2004 oznámila, že jen během jedné noci toho měsíce bylo na hřbitově rozbito 70 pomníků a náhrobků. Na srbském hřbitově v Kosovu Polji byly všechny pomníky rozbité a byly ukradeny i desky náhrobků. Kolem 10. ledna 2013 na jednom ze dvou srbských hřbitovů v Kosovu Polji bylo zničeno 56 pomníků.

 

Kromě ničení pomníků, albánští vandalové pravidelně projevují nevídané barbarství a primitivismus na hrobech a mrtvých. Několikrát jsme na hřbitovech nalezli psí boudy a zvířecí kosti – pravděpodobně aby ponížili i mrtvé.

 

„Všichni z mezinárodního společenství, kteří jsou na Kosovu a Metochii vědí o barbarství Albánců. Všichni to odsuzují, ale je nutné s těmito násilnostmi skoncovat“, říká kněz z Kosova Polje Nikola Dragičević.

 

Jazyková genocida

Srbský hřbitov v Bjelom Polju u Peći, na dohled od mezinárodních mírotvůrců, byl přeměněn ve smetiště, zatímco ten, který je na okraji Djakovice – a kde jsou pohřbeni i francouzští vojáci padlí za 1. světové války – byl změněn v deponii. Nyní tu není ani jeden detail, který by napovídal, že tu býval hřbitov.

 

Podle prištinského kněze Miroslava na hřbitovech na středním Kosovu a Metochii albánští vandalové otevírali hroby a z mnohých vyházeli posmrtné ostatky. To je i důvod, že se zvyšuje počet případů, kdy Srbové vykopávají posmrtné ostatky svých blízkých a znovu je pohřbívají někde v Srbsku, tak, kde našli nový domov. Zatím se nikdo nezabýval materiálními škodami vzniklým ničením pomníků a dalších objektů na srbských hřbitovech na Kosovu a Metochii. V každém případě materiální škody překračují 5 milionů eura, když se vezme v úvahu, že cena jednoho pomníku dělá průměrně 500 euro.

 

 Dnes dělají Albánci na srbských hřbitovech cesty, proměňují je v pastviny, ve skládky, louky a pole, a z pomníků staví dokonce i ploty a zdi kolem svých domů. Zničené záznamy, nápisy, rukopisy, posvátné knihy a celé knihovny na Kosovu a Metochii je obtížné vůbec spočítat. Část, která byla nenapravitelně zničena, to jsou zničené pomníky a nápisy na pomnících na hřbitovech po celém Kosovu a Metochii. Ničením náhrobků na srbských hřbitovech činí Albánci nepochopitelný hřích na mrtvých, příbuzných a přátelích mrtvých, ale pustoší bohatství neocenitelných kamenných ornamentů a symboliky a také jazykové dědictví. „Náhrobní nápisy představují zachovaný spontánní a kolektivní jazykový materiál, který poskytuje nepřeberné množství důležitých informací pro studium vývoje jazyka, antroponyma, dialekta a další jazyková specifika“, říká lingvista profesor prištinské univerzity s dočasným sídlem v Kosovské Mitrovici Mitra Reljić.

  Pramen:  http://www.slobodanjovanovic.org/  přeložil vd, Kosovoonline