Jdi na obsah Jdi na menu
 


80. výročie sformovania ukrajinskej Waffen SS divízie "Galicien"

29. 4. 2023

80. výročie sformovania ukrajinskej Waffen SS divízie "Galicien"

 

V divízii SS Galizien boli velitelia Nemci a mužstvo Ukrajinci

 

Slovensko, 28. apríl 2023 (AM) – Pripomenieme si ho v piatok 28. apríla, pretože práve 28. 4. 1943 sa z iniciatívy ľvovského guvernéra Vladimíra Kubijoviča a haličského guvernéra Otto Wächtera začalo formovanie divízie Waffen SS „Galicien“. Na výzvu sa prihlásilo najmenej 70 tisíc Haličanov, 14 tisíc z nich sa stalo „dôstojnými“ na službu v zbrani SS.

 

S myšlienkou vystavať vojenský útvar z haličských dobrovoľníkov prišiel guvernér haličského distriktu Dr. Otto von Wächter, ktorý navrhol vytvoriť divíziu Waffen (zbraní) SS predurčenú na nasadenie na východnom fronte.

 

Zriadenie 14. granátnickej divízie bolo slávnostne vyhlásené v Haliči v roku 1943. Podľa asi 50-tich dokumentov, obsahujúcich novinové výstrižky, záznamy rozhlasových oslovení atď., sa to stalo 28. apríla.

 

Prvá fáza náboru dobrovoľníkov sa začala v júni 1943. Spočiatku boli Wächterove návrhy (akokoľvek podporované ukrajinskými kruhmi) odmietané. V Berlíne však Wächter získal podporu Himmlera, ktorý požadoval, aby divízia bola vystavaná z Haličanov, ktorých považoval za viac árijských. Pojmy ukrajinský a Ukrajina sa nemali v zmienkach objaviť, na zdôraznenie odkazu Rakúsko-uhorského cisárstva mal byť používaný pojem „Galizien“.

 

Kanadský historik David Marples sa domnieva, že divízia bola nazvaná „Halič“ na zabezpečenie si rýdzo nemeckého vplyvu, aby sa predišlo použitiu pojmu „ukrajinský“, ktorý mohol vzbudzovať nežiaduce očakávania.

 

Wächter sa zblížil s Ukrajinským ústredným výborom (Український центральний комітет), apolitickou organizáciou, poskytujúcou sociálnu starostlivosť, ktorú viedol Volodymyr Kubijovyč. Výbor myšlienku sformovania divízie podporil. Ukrajinská gréckokatolícka cirkev žiadala o prítomnosť jej kaplánov, čo obvykle Nemci nedovolili, a tak sa táto divízia stala spolu s bosniackou divíziou jednou z mála výnimiek.

 

Nemci pri formovaní divízie Waffen SS Galizien urobili dva ústupky. Sľúbili, že divízia nebude nasadená proti západným spojencom a bude bojovať iba proti boľševikom. Prísaha vernosti Hitlerovi bola dobrovoľná.

 

My na Slovensku však nesmieme zabúdať, že na potláčaní SNP sa spolu s Nemcami podieľala aj táto „ukrajinská“ divízia. Pred 11-timi rokmi vyšiel v denníku Pravda článok Vladimíra Jancuru, v ktorom sa bývalý riaditeľ Múzea SNP v B. Bystrici Stanislav Mičev vyjadril nasledovne: „Pre nás je každý spojenec nacistického Nemecka neprijateľný. Nie je čo prehodnocovať, výsledky historického výskumu hovoria jasnou rečou: divízia Halič sa výrazne podieľala na potláčaní Slovenského národného povstania, pričom jej príslušníci sa dopúšťali teroru a represálií vrátane vrážd, vypaľovania dedín a osád.“ Kto si je istý, že toto isté si myslia aj naše verejnoprávne médiá o potomkoch týchto „Haličanov“?

Vladimír Mikunda