Jdi na obsah Jdi na menu
 


80. výročie od oznámenia odkedy bola ČSR vo vojnovom stave s Nemeckom a jeho spojencami

20. 4. 2023

80. výročie od oznámenia odkedy bola ČSR vo vojnovom stave s Nemeckom a jeho spojencami

Československo, 20. apríl 2023 (AM) –Jednoznačne sa touto témou zaoberalo memorandum čs. ministerstva zahraničných vecí 12. apríla 1943, keď presne na takúto otázku odpovedalo britskému zahraničnému úradu. A tak si v týchto dňoch pripomíname 80. výročie vzniku tohto stanoviska.

Na otázku britského zahraničného úradu, od ktorého dňa je Československo vo vojnovom stave s rôznymi nepriateľskými štátmi, bolo oznámené, že treba rozumieť vyhláseniu vojnového stavu zo 16. decembra 1941 takto:
a) Pokiaľ ide o nepriateľské štáty, iné ako Nemecko a Maďarsko, je ČSR vo vojnovom stave s každým jedným z nich od tej chvíle, akonáhle sa s ním ocitla vo vojnovom stave prvá z nasledujúcich veľmocí: Veľká Británia, USA a ZSSR.
b) Ak sa tak stalo pred 16. decembrom 1941:
1) Pokiaľ ide o Nemecko je „Act of violence against etc.“ vytvorenie Sudetendeutsches Freikorps v Nemecku s podporou nemeckej vlády, čo sa udialo 17. septembra 1938 a ktoré je podľa ženevskej definície útočným činom. Československo je teda od 17. 9. 1938 vo vojnovom stave s Nemeckom. Toto stanovisko bolo oznámené nótou spojeneckým štátom na konci februára 1944.

 

Vojnový stav ČSR

Dátum 17. septembra 1938, kedy nastal vojnový stav medzi ČSR a Nemeckom, naďalej uznáva aj dnešná ČR – viď. nález Ústavného súdu ČR z 18. 5. 1999, v ktorom sa uvádza:

V súlade s nótou londýnskej vlády zo dňa 22. 2. 1944, nadväzujúcej na vyhlásenie prezidenta republiky zo dňa 16. 12. 1941, podľa § 64. Odst. 1 bod 3 vtedajšej Ústavy a v súlade s citovaným čl. II bod 5 má Ústavný súd za to, že dňom, kedy nastal stav vojny, a to s Nemeckom, je deň 17. 9. 1938, pretože v tento deň došlo na pokyn Hitlera k vytvoreniu „Sudetonemeckého slobodného zboru“ (Freikorps) z utečených vodcov Henleinovej strany a o niekoľko málo hodín títo potom vpadli na československé územie ozbrojení nemeckými zbraňami.

 

V odpovedi na dopyt britského ministerstva zahraničia oznámila čs. exilová vláda dňa 28. 2. 1944 oficiálnou nótou britskému, sovietskemu, americkému a čínskemu veľvyslancovi, že Československo je vo vojnovom stave s Nemeckom od 17. septembra 1938.

V tento deň boli na území Nemecka vytvorené a vyzbrojené jednotky tzv. Sudetonemeckého Freikorpsu, ktoré prekračovali štátne hranice čs.-nemecké a útočili na čs. ozbrojené jednotky, četníctvo, políciu, SOS i na civilných čs. občanov. Za dva týždne svojej existencie teroristický Freikorps dosiahol stav minimálne 15 tisíc mužov. Takýmto jednaním Nemecko naplnilo pojem agresie, vymedzený ženevskou Spoločnosťou národov.

 

Aké zločiny spáchali freikorpsáci?

Na ich konto spadá 110 ľudských obetí, 50 ťažko zranených. Do Nemecka odvliekli vyše 2000 občanov Československa.

Československo tak bolo vo vojnovom stave s Nemeckom ako prvý štát sveta a Česi, Slováci, demokratickí Nemci sa ako prví v Európe postavili nemeckým nacistom so zbraňou v ruke. Tí, ktorí padli v týchto bojoch, boli prvými obeťami 2. sv. vojny. Vojna sa u nás začala a v podstate jej európska časť sa u nás aj skončila!

 

Na tomto mieste sa skončila 2. svetová vojna v ČSR. Radi by sme napísali, že sa tým skončila aj v Európe, na toto však ašpirujú Srbi, ktorí vybojovali posledný boj s Nemcami až 15. mája 1945. V časoch socializmu sem smeroval každoročný hviezdicový pochod pionierov, mládeže i odbojárov. Niekoľkokrát som sa ho zúčastnil so svojou dcérou aj osobne.

 

Posledná bitka s Nemcami…

…v ČSR sa odohrala až 11. 5. 1945 v priestore obce Slivice pri Milíne. Nemci postrieľali partizánskych parlamentárov. Boje, v ktorých boli nasadené nemecké tanky a delostrelectvo, sa vyhrotili. Odpor Nemcov zlomili až sovietske tankové jednotky. Streľba utíchla až okolo 2. hodiny v noci na 12. máj 1945.
Vladimír Mikunda