Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. říjen 1918 je svátkem národním! - Přemysl Votava

28. 10. 2023

28. říjen 1918 je svátkem národním!

 

28. říjen, svátek zrodu republiky, jsme v minulosti nosili v sobě. Pro tento den umírali naši hrdinové v domácím odboji, i na frontách obou světových válek. Umírali za svobodné Československo.  Jejich hrdinství si stále musíme připomínat.  Jakékoliv znevážení tohoto dne, je urážkou statečnosti a snu těchto našich předků.

 

V těchto říjnových dnech si připomínáme 98. výročí vzniku samostatného československého státu.. Habsburská monarchie, která stála u počátku válečných hrůz první světové války, se rozpadla. Stalo se tak i zásluhou našeho odboje, jak domácího, tak i zahraničního. Vyvrcholilo tak dlouholeté úsilí našeho a slovenského národa o získání novodobé samostatnosti. Dnes si také připomínáme statečné vystoupení československých legií na bojištích I. světové války. Zejména  jejich zásluhou, vznikl společný stát Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů. U novodobého zrodu naší státnosti, stály takové osobnosti, jako byl  Tomáš G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš, Milan R. Štefánik, ale i národní socialista Václav J. Klofáč.

Připomínáme si také, že  Československo v meziválečných letech se stalo nositelem demokracie v Evropě. Stalo také útočištěm a přechodným domovem pro pronásledované německé antifašisty. Na rozdíl od řady předních států Evropy, jsme nestáli  pasivně proti nastupujícímu fašismu. Tisíce našich spoluobčanů bojovalo ve Španělsku za obranu demokracie. Nezapomínejme proto ani na tyto hrdiny !  Po mnichovské zradě, v době německé okupace, naši vojáci umírali na všech frontách světové války. Jejich zásluhou jsme patřili ke státům vítězné koalice.

 

Ani v době nesvobody, jsme nezapomněli na odkaz zakladatelů  našeho novodobého státu. Zejména proto, je 28.říjen svátkem národním. Odmítáme proto snahy o revizi našich dějin k obrazu budovatelů „ nové Evropy“.

 

Na dnešní politické scéně schází takové osobnosti, jako byl T.G.Masaryk nebo Dr. Edvard Beneš. Naopak jsme svědky poklesu politické kultury, dnes čelíme cíleným pokusům o znevážení tohoto národního svátku tak. Tento státní svátek není, ani divadelní scéna, ani aréna k vyřizování osobních účtů, tak jak jsme nyní svědky.  

28. říjen není svátkem politiků,  je svátkem České republiky. 

 

Stále platí rčení TGM : „ Tož demokracii bychom měli mít, teď ještě nějaké ty demokraty“  

 

Přemysl Votava

Národní socialisté – LEV21