Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Sudety byly a opět budou německé“ Text letáku

9. 4. 2023

„Sudety byly a opět budou německé“

Text letáku

 

„Vyvraždili jste 271.000 našich příbuzných, na 3.000.000 jste vyhnali z našich odvěkých domovů. Ukradli jste veškeré naše majetky a zplundrovali naši zem. Dodnes se roztahujete v našich postelích.

 

Snažíte se vydávat za oběti germánského útlaku, a přitom to nebyl nikdo jiný, než právě řád germánský. jeho státoprávní uspořádání a kulturní poselství, které přivedly váš národ k rozkvětu a zajistily mu místo v civilizované Evropě. Ať již v době Svaté říše Římské národa Německého, Habsburské monarchie či Protektorátu Čechy a Morava.
 

Kdykoli jste pouto Česko-Německé koexistence přerušili, přivodili jste tím katastrofu pro váš národ i celou zemi.

 

Před osmi sty lety začali Němci zvelebovat území Bohemie a Moravy, zakládat města a osady. Rozkvět, který vyvrcholil za vlády německého císaře Karla IV. byl rázně ukončen a zvrácen vraždícími a plundrujícími hordami husitskými. Poprvé, kdy česká závist přinesla fatální následky pro celou zemi a genocidu německého obyvatelstva. Až Rakouská monarchie opět vnesla na území Bohemie a Moravy dlouhodobý klid. prosperitu, ekonomický a kulturní rozvoj - období paradoxně nazývané českými nacionalisty „dobou temna“ (jakpak by asi Alois Jirásek nazval první republiku Či dobu komunistickou nebo tu dnešní, kdy váš národ doslova vymírá na nízkou porodnost?).

 

Pak přišel rok 1918, kdy český národ obratně zradil svou vlast a přihlásil se na stranu vítězů a odvolávajíc se na právo na sebeurčení rozbil mnohonárodní monarchii, aby založil mnohonárodní československý nacionalistický stál. kde vlastní český národ netvořil ani polovinu obyvatelstva. Stát, který si v rozporu se všemi mezinárodními úmluvami usurpil za podpory vítězných mocností ryze německá území se 3.000.000 rakouskými obyvateli (v případě Hlučínska říšskými obyvateli). Státní politika teroru proti těmto nedobrovolným občanům ČSR (později souhrně nazývaným Sudetští Němci) zahrnující konfiskace (půdní reforma), zavírání německý Skol a všeobecnou diskriminaci, sjednotila všechny Němce nejrůznějších názorových proudů v jejich úsilí za osvobození se od české nadvlády. Dvacetiletým experimentem vaší první republiky jste celému světu dokázali, že nejste schopni ani správy vlastního národa, natož pak vlády nad národy jinými. Tato skutečnost už byla v roce 1938 tak zjevná, že i západní mocnosti neviděly jiné východisko, než umožnit Sudetským Němcům realizaci jejich vysněného práva na sebeurčení.

 

Mnichovská dohoda byla a je aktem v souladu s mezinárodním právem a jako taková je nenapadnutelná a neanulovatelná. Na této skutečnosti nemění nic ani to, že jste koncem války opět převlékli kabáty a přidali se na stranu vítězů o jako údajná oběť nacistického teroru jste ve své zbabělosti a chamtivosti buďto vyvraždili nebo vyhnali a okradli všechny bezbrané Němce, kteří vám přišli pod ruku. Za co jste se vlastně mstili?
 

Za to, že jste za války neměli brannou povinnost? Nebo za sociální vymoženosti, o kterých se vám za první republiky ani nesnilo? Nebo za to. že jste měli tak dobré životní podmínky, že vaše porodnost byla dvojnásobná oproti první republice a čtyřnásobná oproti dnešnímu stavu? A nebo snad za to, že jste se mohli neomezeně kulturně rozvíjet (divadlo, film, mládežnická hnutí ,atd.)?

 

Skoro šedesát let uplynulo od doby, kdy jste nám uloupili naši vlast. Čím se můžete pochlubit? Krásné a jedno z nejvyspělejších průmyslových území Evropy jste přetvořili v zónu úpadku, kriminality, prostituce a rejdiště pochybných elementů nejrůznějších barev. Bohemie a Morava mohly být ušetřeny komunismu, měli jste lepší předpoklady stát se silnou středoevropskou ekonomikou, než např. válkou zničené Německo, vám ale krátkodobý požitek z našich nakradených majetků byl přednější.
 

Mezinárodní právo předpokládá v případě genocidy nápravu do původního stavu. Dokud se tím nezačnete řídit a nevrátíte, co jste nakradli, nevyklidíte naše postele, naši vlast a neodškodníte naše oběti, nemáte co v Evropě pohledávat!

Přišlo e-mailem

 

Leták „Sudety byly a opět budou německé“

 

jsme dostali a-mailem 22.4.2017. Byl uvozen následujícími slovy:
„Pokud navštívíte Žitavu může se Vám stát, že za stíračem Vašeho auta najdete leták,který Vám přikládám. Henlajnovci se opět ozývají… Zatím jsou to jen letáky, později může se stát, že budete mít propíchnuté pneumatiky. Tak pozor!“

 

Z uvedeného vyplývá, že leták byl a je v Žitavě rozšiřován v současnosti. Pokud však si pozorně přečtete text letáku, můžete přibližně určit dobu jeho vzniku. Je v něm uvedená věta: „Skoro šedesát let uplynulo od doby, kdy jste nám uloupili naši vlast.“ Z toho usuzujeme, že šlo o leták staršího data, který vznikl někdy na jaře v roku 2005. Ti, co ho rozšiřovali, pokud nešlo o náhodnou akci jednotlivce,  využili ho tak, že jej dali, podobně zřejmě jako některé další, za stěrač auta, v tomto případě s českou SPZ. To je možné.

 

V takovém případě bychom dělali v současnosti zbytečný rozruch. Můžete to však být i jinak. Starý leták byl okopírován, nenašel se vhodný autor, který by ho novelizoval, a je v současnosti dále šířen v původním znění. To je pravděpodobnější možnost. Ať je to již tak nebo onak, v letáku odeznívají názory a stanoviska mnohých landsmanů, takže text může posloužit k tomu, abychom si znovu uvědomili, jaký vztah k dějinám, k nacistické minulosti a především k nám mají četní sudeti. Již proto bychom měli leták číst pozorně bez ohledu na dobu jeho vzniku. Poctivě však musíme zájemcům o text letáku nejdříve říci, že je staršího data.

J. Kovář