Jdi na obsah Jdi na menu
 


Germanisace protektorátu a Bund Deutscher Osten 3

7. 2. 2023

Germanisace protektorátu

 a Bund Deutscher Osten 3

 

Památce univ. prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc., obhájce odkazu presidenta dr. Edvarda Beneše

Jiří Jaroš Nickelli, etnograf, ČSBS Boskovice

 

 

Již tehdy nastaly vnitroněmecké spory o označení „Sudet“ a veškeré diskuse se nesly nikoli v duchu etnografického vymezení území a obyvatel, nýbrž výhradně v duchu imperiálního pangermanismu. Proto byly zavrženy termíny jako „Deutschböhme, Deutschmährer, Deutschschlesier“ – „Český Němec, Moravský Němec a Slezský Němec“, a proto se objevily i kuriózní pojmy jako „Deutsche Grossböhme – idiotismus typu „Německý Velkočech“, dále „Böhmerland-deutsche“ – „Němec z Čech“ až se dospělo k vytvoření patermínu „Sudetenländische Deutsche“ – „Němce sudetských zemí“, a odtud vyrostl pojem „Sudetendeutsche“, lživě zahrnující české historické oblasti, naprosto nespadající pod severomoravskoslezské „pohoří kanců“, termín ukradený antickému geografu Claudiu Ptolemaiovi. (Hruška, l. c. 8–9.)

 

Praktická germanizace českých zemí za protektorátu.

Heydrich nebyl ani první, ani jediný germanisátor

 

V publicistice se prezentují naprosto mylné a nesprávné představy o úloze Reinharda T. Heydricha jako jediného a hlavního germanisátora okupované republiky. Opak je pravdou. Dokládá to i sám průběh Norimberského soudu, kde žaloba četla zásadní dokumenty dalších nacistických aktérů, kteří plánovali a také uskutečňovali germanizaci protektorátu již před ním. Prvním veřejným germanisátorem byl reichsprotektor Konstantin von Neurath. Druhým v pořadí byl protektorátní tajemník K. H. Frank. Teprve třetím v pořadí byl Heydrich, který vyměnil Neuratha.

 

Neurathovo memorandum o germanisaci

(tzv. dokument Friderici z 15. 10. 1940) vypadalo takto:

První, neschválená varianta, zněla vyhnání Čechů z Moravy a koncentrace v Čechách. Druhá varianta, uznaná jako časově neproveditelná, byla totální vyhnání všech Čechů z protektorátu. Třetí varianta, nazvaná „Asimilace Čechů“, znamenala poněmčení rasově vhodné poloviny národa, a utracení druhé poloviny národa vyhnáním a likvidací. Neurath předložil vůdci plán jako memorandum, jež zapsal generál Friderici. Jeho zpráva se dostala Norimberskému soudu až po objevení štěchovického archivu v březnu 1946 a dodatečně rozdrtila Neurathovu obhajobu. Třetí Neurathovo řešení schválil sám führer a určil, že při zevním uchování protektorátu musí úřad protektora jednotně léta pečovat o germanisaci.

 

Frankovo memorandum:

Totéž předložil ve vlastním memorandu Hitlerovi také K. H. Frank, a Neurath také vůdcovu zástupci dr. Lammersovi napsal, že s Frankovým memorandem zcela souhlasí, neboť obsahuje stejné myšlenky jako jsou jeho vlastní. Pak vůdce přijal Neurathovo memorandum (Ečer 1946, 192–193.)

 

Norimberský žalobce hodnotil Neurathův plán germanisace následovně: „Tento názor říšského protektora byl přijat a tvořil základ jeho politiky. Výsledkem bylo upevnění německé vlády nad Čechami a Moravou systematickým útiskem Čechů, omezování osobní svobody a soustavným rozvracením politické, hospodářské a kulturní struktury českého národa teroristickým režimem, o němž pojednali mí sovětští kolegové“. (Ečer 1946, 193.)

 

Heydrich tudíž nebyl ani první, ani jediný programátor germanizace a vyhlazování českého národa. Byl pouze výkonným katanem, dalším významným válečným zločincem, který po vykonání vojenského aktu atentátu unikl norimberské oprátce.

Heydrichův plán: Část Čechů dobré rasy a smýšlení germanizovat, část Čechů špatné rasy a dobrého smýšlení sterilizovat, část Čechů špatné rasy a smýšlení vyhnat na Sibiř, část Čechů dobré rasy špatného smýšlení vyhubit (odstřelit), je tolikrát notoricky citován, že nemá smyslu jej podrobněji rozebírat.

 

Jen je třeba upozornit na naprostou shodu se starým rakušáckým plánem na vyhnání a zničení Čechů Schönererovým pangermánem Pergerem z roku 1900, jenž navrhoval vyhnat tehdy 6 milionů Čechů k Ledovému oceánu. (Amort 1971, 47 Fond Alldeutscher Verband, Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Abt. 220, Folge 20, Mappe 70 – Schönerer Bewegung in 'Osterreich, Bl. 46). Nacisté nic nového nevymysleli, z ničeho se nepoučili. Obnovili jen staré imperialistické plány na vykořistění a zničení všech Slovanů – nejen Čechů.

 

Jaké historické poučení z uvedeného plyne? V tomto doslovném smyslu lze nacismus (a fašismus všeobecně!) chápat jako vrcholné stadium přezrálého imperialismu. Platí to pro stejnou činnost fašistických band, které rozbily a zničily Ukrajinu, Čečensko, Osetii, Karabach, Afghanistan, Syrii, atd., stejně jako pro fašistické bandy, které zničily Jugoslávii a uloupily Kosovo. To vše za asistence velmocí. To není politrucká ideologická mantra. To je konstatování historické analogie na základě historických reálií. Platí to pro dnešek stejně jako pro včerejšek.