Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mají landsmani právo na tzv. původní vlast? Nemají! Jejich vlastí je Německo

25. 10. 2023

Mají landsmani právo na  tzv. původní vlast?  Nemají! Jejich vlastí je Německo

 

Německé obyvatelstvo z Československa bylo na základě rozhodnutí představitelů vítězných spojenců v Postupimi přesídleno do Německa. Toto přesídlení nebylo dočasné, ale trvalé. „Sudetští Němci“, v rozporu s uvedeným, si vymysleli právo na vlast a sami sebe jím obdarovali, ač toto jimi deklarované právo nemá žádný mezinárodně právní základ.

 

Přesto sudeti usilují o to, aby nás, občany ČR, nebo alespoň některé „české“ skupiny, o svém právu na vlast přesvědčili. „Sudetoněmecký landsmanšaft (SL)“, který je vnitřním německým spolkem bez jakékoliv mezinárodně právní subjektivity, má v současnosti údajně méně než 10 tisíc členů. Sám o sobě není schopný svá domnělá práva prosadit. Je třeba si uvědomit, že jeho síla zejména spočívá také v tom, že je členem  všeněmeckého „Svazu vyhnanců“. Zvlášť již dlouhodobě a silně SL podporuje Bavorsko, především bavorský předseda vlády, který je současně jeho patronem. SL se těší též podpoře řady německých ústavních činitelů. Ani uvedené skutečnosti ve svém souhrnu nepředstavují mocenskou sílu, která by byla schopna nám vnutit svou vůli.

Podstatné je, jak naše elity, naši občané budou bránit naše národní a státní zájmy. Postavíme-li se  společně na odpor realizaci tzv. práva sudetoněmců na původní vlast a dalším jejich požadavkům, pak všechny německé snahy jsou marné. V současné situaci však vidíme několik nebezpečných faktorů, které mohou podlamovat naše úsilí. Především jde o pětikolkovou vládu, prezidenta republiky, určité politické strany a většinu médií hlavního proudu. Pan Petr Fiala již počátkem 90. let zastával funkci předsedy Moravského zemského výboru Panevropy a byl zástupce šéfredaktora Revue Proglas. Kontakty s Habsburkem, následníkem rakouského trůnu, jak se mnozí tehdy domnívali, a Posseltem nebyly pro něj ničím výjimečným. Habsburk hřímal, že nebezpečí z Východu hrozí, že máme na západě velké přátele v sudetských Němcích a že je velkým zastáncem federativní přestavby unitárního státu.  

Na nedávném sjezdu SL zastupoval vládu ČR pan M. Bek, který  sjezdovým účastníkům předal pozdrav P. Fiala, předsedy vlády ČR. Pokud jde o pana prezidenta Pavla, pak o jeho nepřehlédnutelných přešlapech jsme pojednali již dříve. Na programu, k nám vznášeným z německé strany a z řad „českých“ germanofilů, sudetomilů, jsou též dekrety prezidenta republiky. Jde již o mnohaletý  refrén obvyklé „sudetoněmecké“ písně. Tentokrát však jde již přímo o lámání chleba. Lichtenštejnům jsme konfiskovali majetek na základě dekretů prezidenta republiky. Tito nyní navrhují jednání o tomto majetku. Prezident P. Pavel se staví k uvedenému zřejmě pozitivně. Pokud návrh Lichteštejnů republiková mocenská elita přijme, nalomí dekrety prezidenta republiky a vytvoří předpoklady pro to, aby s návrhy na jednání o konfiskovaném majetku přišel i SL, a případně i další restituenti, kteří u našich soudů s návrhem na vydání jejich majetku u našich soudů neuspěli. To je však cesta, která může vést až k situaci, jíž nám jasně ukazuje přiložená mapa. Likvidaci naší státnosti a přímé ohrožení existence české národa zachycuje další mapa, jíž později též vyvěsíme.

Dr. O. Tuleškov