Jdi na obsah Jdi na menu
 


O vlastenectví 6

20. 4. 2024

O vlastenectví 6

Marie L. Neudorflová, Ph.D.

 

 

Je zajímavé jak i inteligentní lidé, ale mravně slabší, oportunističtí, se bezmyšlenkovitě chytají různých nových trendů, aniž rozumí jejich podstatě a důsledkům. Tím mám na mysli současnost, kdy nemáme mnoho hodnotné literatury, kdy se přeinterpretovávají naše dějiny ve prospěch konservatismu, Němců, zvláště sudetských, a potlačuje se znalost pozitivních stránek našich dějin. Kultura a divadlo již neusilují o hlubší reflexi společnosti a jejích problémů. Lidé utrácí peníze na dovolené v cizině a neznají svoji krásnou malou zem. Tím neříkám, že by lidé neměli cit pro mnohé cenné stránky naší kultury, ale vlastenectví se musí odrážet vědomě v osobních i politických přístupech i ve schopnosti odmítat to, co není ku prospěchu jeho kulturní, mravní a politické úrovně. Inteligence, politikové, školy, média nedostatečně přispívají k pozitivní integraci národa, k sebeznalosti, k demokratické politice, naopak tlaky na desintegraci slaví své úspěchy. Naše mocenská málo vzdělaná vrstva, politická i intelektuální, opět nezřízeně materialistická, postrádá potřebnou loajalitu k vlastnímu národu, ale naopak projevuje značnou servilnost k zahraničí, kterému nezáleží na kulturní, sociální a mravní úrovni našeho národa. Národ, který nemá vzdělané, vlastenecky orientované politiky, je ohrožený ve své existenci. Jsou nutné stálé návraty ke zdrojům naší sebeúcty, důstojnosti, k humanismu jako zdrojů naší zdravé iniciativy.

 

Ještě jednou bych zdůraznila, že snižování hodnoty všeho pozitivního, čeho národ dosáhl hlavně vlastními silami, překrucování českých dějin, je cílený záměr co nejvíce podemílat sebedůvěru a sebeúctu národa, aby se stal snadným terčem cizích zájmů. Přitom metody, ideje a výsledky jeho úsilí od 19. století do 60. let 20. století jsou ve světě naprosto unikátní, plné pozitivních hodnot a inspirace a. Návraty k těmto zkušenostem se neobejdou bez odvážné kritiky současné reality, k politiků, inteligence, bez navrácení médií do služby pravdě, národu. Podobně je potřeba posílit vlasteneckou výchovu ve školách s důrazem na pozitivní historii. Když nebudeme ctít pozitivní práci minulých generací a rozvíjet ji, vlastně si nebudeme vážit sami sebe, a tím si nás nebude vážit nikdo. Poučení z minulosti je základním krokem k nápravě. Jsme jeden z nejstarších národů v Evropě, přispívali jsme k úrovni své i Evropy. Říše, velké státy se rozpadají, ale národy, pokud nejsou zničeny zvenčí, zůstávají. Vlastenectví je ve své podstatě zodpovědnost za sebe, za druhé, za celek, které má v pozadí humanitní a demokratickou politickou filosofii, ne materialistickou. Věřím v Palackého geniální postřeh, že kdykoli jsme vítězili, bylo to silou ducha, ne materialismem .

 

Nemohla jsem odolat citovat z bohaté poesie výňatky napříč časem od 18. do 20. století, dotýkající vlasteneckého citu.

 

Jan Jakub Ryba (1765-1815),  konec 18. století (autority ho dohnaly k sebevraždě):

Bohu vlasti lidu sloužit,

Po obecném dobru toužit,

S Múzami se celovat,

čísti, housti, rýmovat,

vzdělávat se bez ustání

jest mé denní zaměstnání.

 

Jan Neruda: Romance o Karlu IV. (Výňatek)

„Však jaká země - taký lid!

Vás kdyby učit chtěli všichni svatí,

Zda všimnou si jich Češi paličatí –

Buď svatý rád, když není bit!

Jak bych zde mlátil otep slámy!

Nechť chci co chci, za krátký čas

Se všechno jinak zvrtne zas –

Mám já to bídu s vámi“

 

„Nu vidíš, králi: tak náš lid!

Má duši zvláštní – trochu drsná zdá se –

Však kvete po svém, v osobité kráse –“

Teď přerušil svůj náhle klid

Hned rozveselen Velhartice –

„ach přibliž k tomu lidu hled

A přitiskneš svůj k němu ret

A neodtrhneš více!“

 

J. Seifert: Hora Říp  (Výňatek)

Viděl jsem hory plné ledu,

Však zpívat o nich nedovedu.

Když ale vidím na obzoru

Uprostřed kraje nízkou horu,

 

Na nebi mráček běloskvoucí

- přestane srdce chvíli tlouci.

Oblaka letí v klasech zralých

A koně dupou po maštalích.

 

A jako krůpěj na prstenu

Třpytí se drobná kvítka rmenu.

Tu nemohu se vynadívat

A všechno ve mně začne zpívat,

 

Zpívat a plakat. Maminko má,

Jak je to hezké u nás doma!